Bài 86 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT toán 3 bài 86 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính chu vi hình chữ nhật, biết :

a) Chiều dài 45m, chiều rộng 25m.

b) Chiều dài 5m, chiều rộng 25dm. 

Phương pháp giải:

Muốn tìm chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình chữ nhật là :

      (45 + 25) ⨯ 2 = 140 (cm)    

b)           5m = 50dm

       Chu vi hình chữ nhật là :

       (50 + 25) ⨯ 2 = 150 (dm)

               Đáp số a) 140cm.

                          b) 150dm.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Một hồ nước hình vuông cạnh 30m. Tính chu vi hồ nước đó. 

Phương pháp giải:

 Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Chu vi hồ nước là :

30 ⨯ 4 = 120 (m)

          Đáp số : 120m. 

Bài 3

Một hình vuông có chu vi 140cm. Tính độ dài cạnh hình vuông đó. 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm độ dài một cạnh ta lấy chu vi hình vuông chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Độ dài cạnh hình vuông đó là :

140 : 4 = 35 (cm)

          Đáp số : 35cm. 

Bài 4

Một hình chữ nhật có chu vi là 200cm, chiều dài là 70cm. Tính :

a) Nửa chu vi hình chữ nhật ;

b) Chiều rộng hình chữ nhật.

Phương pháp giải:

- Muốn tìm nửa chu vi hình chữ nhật ta lấy chu vi hình chữ nhật chia cho 2.

- Muốn tìm chiều rộng ta lấy nửa chu vi vừa tìm được trừ đi chiều dài.

Lời giải chi tiết:

a) Nửa chu vi hình chữ nhật là :

          200 : 2 = 100 (cm)

b) Chiều rộng hình chữ nhật là :

         100 – 70 = 30 (cm)

                Đáp số : a) 100cm; b) 30cm. 

Loigiaihay.com

 • Bài 87 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 102, 103 VBT toán 3 bài 87 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 103

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 103, 104 VBT Toán 3 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất.

 • Bài 85 : Chu vi hình vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 VBT toán 3 bài 85 : Chu vi hình vuông tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 84 : Chu vi hình chữ nhật

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 3 bài 84 : Chu vi hình chữ nhật tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 83 : Hình vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95,96 VBT toán 3 bài 83 : Hình vuông tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close