Bài 45 : Thực hành đo độ dài

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 54 VBT toán 3 bài 45 : Thực hành đo độ dài tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài nêu ở bảng sau :

Đoạn thẳng

Độ dài

AB

5cm

CD

8cm

EG

1dm 2cm

Phương pháp giải:

Tay phải cầm bút chì, tay trái cầm thước, vẽ các đoạn thẳng có độ dài cho trước.

Lời giải chi tiết:

Đo độ dài đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Độ dài đoạn thẳng AB là …… cm hay là ……… mm

b) Độ dài đoạn thẳng CD là …… cm ……. mm hay là …….. mm

c) Độ dài đoạn thẳng EG là ……. cm ……… mm hay là ……… mm

 

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ đo độ dài đoạn thẳng.

- Chú ý : 1cm = 10mm.

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đoạn thẳng AB là 2cm hay là 20mm 

b) Độ dài đoạn thẳng CD là 2cm 5mm hay là 25mm

c) Độ dài đoạn thẳng EG là 2cm 8mm hay là 28mm.

Ước lượng chiều dài của các đồ vật, đo độ dài của chúng rồi điền vào bảng sau :

Đồ vật

Ước lượng độ dài

Độ dài đo được

Bút chì của em

 

 

Chiều dài mép bàn học

 

 

Chiều cao chân bàn học

 

 

Phương pháp giải:

- Dùng mắt ước lượng đồ dài của các đồ vật.

- Dùng thước kẻ, đo độ dài các vật rồi điền vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Đồ vật

Ước lượng độ dài

Độ dài đo được

Bút chì của em

 15cm

19cm 

Chiều dài mép bàn học

 20dm

20dm 

Chiều cao chân bàn học

60cm 

65cm 

   Loigiaihay.com

Quảng cáo
close