Bài 123 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 VBT toán 3 bài 123 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đánh dấu ⨯ vào ô trống dưới chiếc ví có ít tiền nhất :

Phương pháp giải:

- Tính giá trị các tờ tiền trong 4 ví tiền.

- So sánh rồi tích vào ô vuông dưới ví có ít tiền nhất.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tô màu các tờ giấy bạc để được số tiền tương ứng ở bên phải :

Phương pháp giải:

Tô màu các tờ tiền sao cho tổng bằng số tiền bên phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Xem tranh rồi viết tên đồ vật thích hợp vào chỗ chấm :

a) Lan có 3000 đồng, Lan có vừa đủ tiền để mua được một ...

b) Cúc có 2000 đồng, Cúc có vừa đủ tiền để mua được một ...

c) An có 8000 đồng, An có vừa đủ tiền để mua được hai đồ vật là : … và … hoặc … và … 

Phương pháp giải:

- Tìm số tiền các bạn có bằng với giá tiền của đồ vật nào rồi điền vào chỗ trống.

- Tính tổng giá tiền của các đồ vật, nếu bằng 8000 đồng thì đó là các đồ vật An có thể mua được.

Lời giải chi tiết:

a) Lan có 3000 đồng, Lan có vừa đủ tiền để mua được một cục tẩy.

b) Cúc có 2000 đồng, Cúc có vừa đủ tiền để mua được một quyển vở học sinh.

c) An có 8000 đồng, An có vừa đủ tiền để mua được hai đồ vật là một xe ô tô đồ chơi và một quyển vở học sinh, hoặc mua được một quả banh và một cục tẩy.

Bài 4

Mẹ mua rau hết 6000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng một tờ giấy bạc loại 5000 đồng và một tờ loại 2000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền ? 

Phương pháp giải:

- Tính số tiền mẹ đã đưa cho cô bán hàng.

- Tìm số tiền thừa bằng cách lấy số tiền mẹ đã đưa trừ đi số tiền đã dùng để mua rau.

Lời giải chi tiết:

Mẹ đưa cô bán hàng số tiền là :

5000 + 2000 = 7000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là :

7000 – 6000 = 1000 (đồng)

Đáp số : 1000 đồng. 

Loigiaihay.com

 • Bài 124 : Làm quen với thống kê số liệu

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 47 VBT toán 3 bài 124 : Làm quen với thống kê số liệu tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 125 : Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 48 VBT toán 3 bài 125 : Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 126 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 49 VBT toán 3 bài 126 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 50

  Giải bài tập phần 1, phần 2, trang 50 VBT toán 3 Đề tự kiểm tra chương 3 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 122 : Tiền Việt Nam

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 3 bài 122 : Tiền Việt Nam tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close