Bài 117 : Thực hành xem đồng hồ

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 3 bài 117 : Thực hành xem đồng hồ tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

 

Phương pháp giải:

Xác định vị trí kim giờ và kim phút đang chỉ rồi đọc giờ của đồng hồ. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

 

Phương pháp giải:

 Xác định số phút cho trước rồi tìm vị trí tương ứng của kim phút.

Vẽ kim phút trên mỗi đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

 Nối (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

 Xem giờ của từng đồng hồ rồi nối với cách đọc thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 • Bài 118 : Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 VBT toán 3 bài 118 : Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 119 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 40 VBT toán 3 bài 119 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 120 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT toán 3 bài 120 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 121 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 3 bài 121 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 122 : Tiền Việt Nam

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 3 bài 122 : Tiền Việt Nam tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close