Bài 117 : Thực hành xem đồng hồ

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 3 bài 117 : Thực hành xem đồng hồ tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

 

Phương pháp giải:

Xác định vị trí kim giờ và kim phút đang chỉ rồi đọc giờ của đồng hồ. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

 

Phương pháp giải:

 Xác định số phút cho trước rồi tìm vị trí tương ứng của kim phút.

Vẽ kim phút trên mỗi đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

 Nối (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

 Xem giờ của từng đồng hồ rồi nối với cách đọc thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài