Bài 74 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 84, 85 VBT toán 3 bài 74 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Số ?

Thừa số

123

 

207

 

170

 

Thừa số

3

3

4

4

5

5

Tích

 

369

 

828

 

850

Phương pháp giải:

- Muốn tìm tích ta thực hiện phép nhân hai thừa số.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

Thừa số

123

123

207

207

170

170

Thừa số

3

3

4

4

5

5

Tích

369

369

828

828

850

850

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

864 : 2               798 : 7                 308 : 6                  425 : 9 

Phương pháp giải:

- Đặt tính.

- Lấy các chữ số của số bị chia chia cho số chia lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Trên một xe tải có 18 bao gạo tẻ và số bao gạo nếp bằng \(\dfrac{1}{9}\) số bao bạo tẻ. Hỏi trên xe tải có bao nhiêu bao gạo ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

- Tìm số bao gạo nếp : Lấy số bao gạo tẻ chia cho 9. 

- Lấy số bao gạo tẻ cộng số bao gạo nếp vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Trên xe tải có số bao gạo nếp là :

18 : 9 = 2 (bao)

Trên xe tải có số bao gạo là :

18 + 2 = 20 (bao) 

Đáp số : 20 bao.

Bài 4

Số ?

Số đã cho

12

30

24

48

57

75

Thêm 3 đơn vị

 

 

 

 

 

 

Gấp 3 lần

 

 

 

 

 

 

Bớt 3 đơn vị

 

 

 

 

 

 

Giảm 3 lần

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

 - Một số thêm n đơn vị : Cộng số đó với n.

- Một số gấp lên n lần : Nhân số đó với n.

- Một số bớt đi 3 đơn vị : Lấy số đó trừ đi n.

- Một số giảm đi 3 lần : Lấy số đó chia cho n.

Lời giải chi tiết:

Số đã cho

12

30

24

48

57

75

Thêm 3 đơn vị

15

33

27

51

60

78

Gấp 3 lần

36

90

72

144

171

225

Bớt 3 đơn vị

9

27

21

45

54

72

Giảm 3 lần

4

10

8

16

19

25

  Loigiaihay.com

Quảng cáo
close