Bài 55 : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT toán 3 bài 55 : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Số ?

Số hình tròn ở hàng trên gấp ….. lần số hình tròn ở hàng dưới.

Phương pháp giải:

- Đếm số hình tròn ở hàng trên và hàng dưới.

- Lấy số hình tròn hàng trên chia cho hàng dưới rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Số hình tròn ở hàng trên gấp 3 lần số hình tròn ở hàng dưới.

b) Số hình tròn ở hàng trên gấp 4 lần số hình tròn ở hàng dưới.

Bài 2

 Ngăn trên có 7 quyển sách, ngăn dưới có 21 quyển sách. Hỏi ngăn dưới có số sách gấp mấy lần ngăn trên ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Lấy số quyển sách của ngăn dưới chia cho số quyển sách của ngăn trên. 

Lời giải chi tiết:

Ngăn dưới có số sách gấp ngăn trên số lần là :

21 : 7 = 3 (lần)

Đáp số : 3 lần. 

Bài 3

Một con chó cân nặng 15kg, một con thỏ cân nặng 3kg. Hỏi con chó nặng gấp mấy lần con thỏ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Lấy cân nặng của con chó chia cho cân nặng của con thỏ. 

Lời giải chi tiết:

Con chó cân nặng gấp con thỏ số lần là :

15 : 3 = 5 (lần)

Đáp số : 5 lần. 

Bài 4

Tính :

a) Chu vi hình tam giác ABC :

b) Chu vi hình vuông MNPQ :

 

Phương pháp giải:

- Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh AB; BC; AC.

- Chu vi hình vuông bằng tổng độ dài của các cạnh của hình vuông đó.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi tam giác ABC là:

AC + CB + BA = 3 + 4 + 2 = 9 (cm)

          Đáp số : 9cm.

b) Chu vi hình vuông MNPQ là:

MN + NP + PQ + QM = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (cm)

          Đáp số : 8cm. 

 Loigiaihay.com

 • Bài 56 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66 VBT toán 3 bài 56 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 57 : Bảng chia 8

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67 VBT toán 3 bài 57 : Bảng chia 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 58 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 68 VBT toán 3 bài 58 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 59 : So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 69 VBT toán 3 bài 59 : So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 60 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT toán 3 bài 60 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close