Bài 70 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5,6 VBT toán 3 bài 70 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính :

480 : 8            562 : 7            243 : 6             848 : 4 

Phương pháp giải:

- Lấy các chữ số của số bị chia chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số ?

Số bị chia

425

425

727

727

Số chia

6

7

8

9

Thương

 

 

 

 

Số dư

 

 

 

 

Phương pháp giải:

- Lấy số bị chia chia cho số chia.

- Điền thương và số dư vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Số bị chia

425

425

727

727

Số chia

6

7

8

9

Thương

70

60

90

80

Số dư

5

5

7

7

Bài 3

Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Năm 2004 có 366 ngày. Hỏi năm 2004 gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

- Thực hiện phép chia 366 ngày cho 7.

- Thương của phép chia là số tuần trong năm; số dư là số ngày còn lại. 

Lời giải chi tiết:

Số tuần lễ và ngày của năm 2004 là :

366 : 7 = 52 (tuần) và 2 ngày

          Đáp số : 52 tuần và 2 ngày. 

Bài 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Phương pháp giải:

 Kiểm tra cách đặt tính và tính rồi điền Đ hoặc S vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài