Bài 108 : Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27 VBT toán 3 bài 108 : Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

 

Phương pháp giải:

Lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

1008 ⨯ 6

1006 ⨯ 8

1519 ⨯ 4

1705 ⨯ 5 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Mỗi xe chở 2715 viên gạch. Hỏi 2 xe như thế chở bao nhiêu viên gạch ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

1 xe chở : 2715 viên gạch

2 xe chở : … viên gạch ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số viên gạch của một xe chở được nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

2 xe có số viên gạch là :

2715 ⨯ 2 = 5430 (viên)

Đáp số : 5430 viên. 

Bài 4

Tính chu vi một khu đất hình vuông có cạnh là 1324m. 

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài một cạnh của hình vuông nhân với 4. 

Lời giải chi tiết:

Chu vi khu đất hình vuông đó là :

1324 ⨯ 4 = 5296 (m)

Đáp số : 5296m. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close