Bài 116 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT toán 3 bài 116 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết (theo mẫu) :

II : hai                           Bốn : IV

V :                                 Bảy :

VI :                                Tám :

IX :                                Mười :

XI :                                Mười hai :

XX :                               Hai mươi mốt : 

Phương pháp giải:

Dựa vào cách viết của các số La Mã, đọc rồi viết theo mẫu hoặc ngược lại.

Lời giải chi tiết:

II : hai                         Bốn : IV

V : năm                       Bảy : VII

VI : sáu                       Tám : VIII

IX : chín                      Mười : X

XI : mười một             Mười hai : XII

XX : hai mươi             Hai mươi mốt : XXI

Bài 2

Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

Phương pháp giải:

 Xác định với số phút đã cho thì vị trí kim phút nằm ở đâu rồi vẽ thêm vào từng đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Phương pháp giải:

 Kiểm tra cách đọc số La Mã rồi điền Đ hoặc S vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Có 3 que diêm xếp được số ba La Mã : 

Em hãy xếp lại 3 que diêm đó để được :

a) Số bốn La Mã

b) Số sáu La Mã 

Phương pháp giải:

Di chuyển các que diêm để tạo thành số thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

a) Số bốn La Mã

b) Số sáu La Mã

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close