Bài 144 : Tiền Việt Nam

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70,71 VBT toán 3 bài 144 : Tiền Việt Nam tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) : 

 

Phương pháp giải:

Tính tổng các tờ tiền trong từng ví rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bác Toàn mua 2 vé xem xiếc, mỗi vé giá 20 000 đồng. Sau đó bác mua xăng hết 50 000 đồng.

a) Hỏi bác Toàn đã tiêu hết tất cả bao nhiêu tiền ?

b) Bác Toàn có 100 000 đồng. Hỏi sau khi mua vé xem xiếc và mua xăng, bác Toàn còn bao nhiêu tiền ? 

Phương pháp giải:

a) Tìm số tiền để mua 2 vé xem xiếc

    Tính tổng số tiền để mua vé và mua xăng.

b) Lấy 100 000 đồng trừ đi số tiền vừa tìm được ở câu a. 

Lời giải chi tiết:

a) Số tiền bác Toàn mua 2 vé xem xiếc là:

          20000 x 2 = 40000 (đồng)

Số tiền bác Toàn mua vé xem xiếc và mua xăng (số tiền bác Toàn đã tiêu) là:

          40000 + 50000 = 90000 (đồng)

b) Số tiền bác Toàn còn lại là:

         100000 – 90000 = 10000 (đồng)

               Đáp số: a)  90000 đồng

                            b) 10000 đồng.

 Mỗi quyển vở giá 1500 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống :

 

Phương pháp giải:

Muốn tìm số tiền ta lấy 1500 đồng nhân với số quyển vở.  

Lời giải chi tiết:

 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

 Điền số lượng các tờ tiền sao cho tổng giá trị các tờ tiền đó bằng số tiền cho trước. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close