Bài 19 : Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 VBT toán 3 bài 19 : Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính :

14 ⨯ 2           23 ⨯ 3          43 ⨯ 2            20 ⨯ 4            11 ⨯ 6 

Phương pháp giải:

Nhân các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

32 ⨯ 2          22 ⨯ 4            33 ⨯ 3            10 ⨯ 6 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Nhân các số theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Mỗi tá khăn mặt có 12 chiếc. Hỏi 4 tá khăn như thế có bao nhiêu chiếc khăn mặt ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

1 tá : 12 chiếc

4 tá : ... chiếc ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số chiếc khăn mặt của một tá nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

4 tá khăn như thế có số chiếc khăn mặt là:

12 ⨯ 4 = 48 (chiếc)

          Đáp số : 48 chiếc. 

Bài 4

Viết chữ số thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

- Nhân các số theo thứ tự từ phải sang trái để tìm được chữ số còn thiếu trong tích.

- Nhẩm lại các phép nhân đã học để tìm được chữ số còn thiếu trong các thừa số. 

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Xếp 4 hình tam giác thành hình bên (xem hình vẽ) :

 

Phương pháp giải:

 Chia hình cần xếp thành các hình tam giác nhỏ, từ đó em tìm được lời giải.

Lời giải chi tiết:

 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close