Bài 135 : Diện tích của một hình

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60 VBT toán 3 bài 135 : Diện tích của một hình tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Điền các từ “lớn hơn”, “bé hơn”, “bằng” thích hợp vào chỗ chấm :

- Diện tích hình tam giác ABD ...... diện tích hình tứ giác ABCD.

- Diện tích hình tứ giác ABCD ..... diện tích hình tam giác BCD.

- Diện tích hình tứ giác ABCD .... tổng diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BCD. 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức: Hình A nằm hoàn toàn trong hình B thì diện tích hình A bé hơn diện tích hình B.

Lời giải chi tiết:

- Diện tích hình tam giác ABD bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD.

- Diện tích hình tứ giác ABCD lớn hơn diện tích hình tam giác BCD.

- Diện tích hình tứ giác ABCD bằng tổng tổng diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BCD.

Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

 

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông ở mỗi hình.

- Tính tổng diện tích hình A và hình B rồi điền Đ hoặc S thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

A. Diện tích  hình M bằng diện tích  hình N.

B. Diện tích  hình M bé hơn diện tích  hình N.

C. Diện tích  hình M lớn hơn diện tích  hình N. 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, so sánh diện tích rồi chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Chọn A. Diện tích hình M bằng diện tích hình N

Bài 4

Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để được hai hình chữ nhật có diện tích bằng nhau.

 

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông có trong hình đã cho.

- Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ một đoạn thẳng chia hình đã vẽ thành hai hình chữ nhật có số ô vuông đơn vị bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

 

hoặc

Loigiaihay.com

 • Bài 136 : Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 61 VBT toán 3 bài 136 : Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 137 : Diện tích hình chữ nhật

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62, 63 VBT toán 3 bài 137 : Diện tích hình chữ nhật tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 138 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63, 64 VBT toán 3 bài 138 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 139 : Diện tích hình vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT toán 3 bài 139 : Diện tích hình vuông tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 140 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 66 VBT toán 3 bài 140 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close