Bài 23 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 30 VBT toán 3 bài 23 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

48 : 6            42 : 6             6 : 6              18 : 6

24 : 6            36 : 6             30 : 6            18 : 3

12 : 6            54 : 6             60 : 6            18 : 2 

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng chia trong phạm vi đã học rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

48 : 6 = 8           42 : 6 = 7            6 : 6 = 1              18 : 6 = 3

24 : 6 = 4           36 : 6 = 6            30 : 6 = 5            18 : 3 = 6

12 : 6 = 2           54 : 6 = 9            60 : 6 = 10          18 : 2 = 9

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi viết kết quả vào các ô vuông. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Có 30l dầu lạc, đựng đều vào 6 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu lạc ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy 30l chia cho 6.

Lời giải chi tiết:

Mỗi can có số lít dầu là :

30 : 6 = 5 (lít)

            Đáp số : 5 lít. 

Bài 4

Tô màu \(\dfrac{1}{6}\) mỗi hình sau :

 

Phương pháp giải:

- Đếm số phần bằng nhau được chia trong mỗi hình.

- Nếu hình được chia thành 6 phần bằng nhau thì tô màu một phần như thế.

Lời giải chi tiết:

 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close