Bài 88 : Các số có bốn chữ số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 3, 4 VBT toán 3 bài 88 : Các số có bốn chữ số tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Viết (theo mẫu) : 

Viết số : 3254.

Đọc số : Ba nghìn hai trăm năm mươi tư.

Viết : …………

Đọc số : ............................. 

Phương pháp giải:

- Xác định số nghìn, trăm, chục, đơn vị.

- Đọc và viết số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Viết số : 5134

Đọc số : Năm nghìn một trăm ba mươi tư.

 Viết (theo mẫu) :

 

Phương pháp giải:

- Viết số có bốn chữ số từ các chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị đã biết.

- Đọc số vừa viết được theo thứ tự các số từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

 Số ?

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi các số cách 1 đơn vị, bắt đầu từ số đầu tiên của mỗi dãy số rồi điền số còn thiếu vào ô trống. 

Lời giải chi tiết:

Viết tiếp số thích hợp vào mỗi vạch của tia số :

Phương pháp giải:

 Đếm các số tròn nghìn, bắt đầu từ 0 rồi điền vào mỗi vạch của tia số.

Lời giải chi tiết:

  Loigiaihay.com

Quảng cáo
close