Bài 71 : Giới thiệu bảng nhân

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 81, 82 VBT toán 3 bài 71 : Giới thiệu bảng nhân tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Dùng bảng nhân, tra kết quả của phép tính rồi điền vào ô trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số ?

Thừa số

3

 

3

8

8

 

9

 

9

Thừa số

7

7

 

5

 

5

6

6

 

Tích

 

21

21

 

40

40

 

54

54

Phương pháp giải:

- Muốn tìm giá trị của tích ta lấy hai thừa số nhân với nhau.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

Thừa số

3

3

3

8

8

8

9

9

9

Thừa số

7

7

7

5

5

5

6

6

6

Tích

21

21

21

40

40

40

54

54

54

Bài 3

Nhà trường mua 8 đồng hồ để bàn và số đồng hồ treo tường gấp 4 lần số đồng hồ để bàn. Hỏi nhà trường mua tất cả bao nhiêu đồng hồ ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Đồng hồ để bàn        : 8 chiếc

Đồng hồ treo tường gấp đồng hồ để bàn : 4 lần

Tất cả có                  : … đồng hồ ?

Phương pháp:

- Số đồng hồ treo tường = Số đồng để bàn x 4.

- Tính tổng số đồng hồ để bàn và số đồng hồ treo tường.

Lời giải chi tiết:

Nhà trường mua số đồng hồ treo tường là :

     8 ⨯ 4 = 32 (đồng hồ)

Nhà trường mua tất cả số đồng hồ là :

     8 + 32 = 40 (đồng hồ)

                 Đáp số : 40 đồng hồ.

Bài 4

Một đội xe có 24 ô tô chở khách và số ô tô tải bằng \(\dfrac{1}{3}\) số ô tô chở khách. Hỏi đội xe đó có tất cả bao nhiêu ô tô ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Phương pháp:

- Số xe ô tô tải = Số xe ô tô chở khách : 3.

- Tính tổng số xe ô tô chở khách và xe ô tô tải. 

Lời giải chi tiết:

Đội xe có số xe tải là :

24 : 3 = 8 (xe)

Tổng số xe có trong đội xe là :

24 + 8 = 32 (xe)

           Đáp số : 32 xe. 

Loigiaihay.com

 • Bài 72 : Giới thiệu bảng chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 82, 83 VBT toán 3 bài 72 : Giới thiệu bảng chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 73 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 VBT toán 3 bài 73 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 74 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 84, 85 VBT toán 3 bài 74 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 75 : Làm quen với biểu thức

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 85 VBT toán 3 bài 75 : Làm quen với biểu thức tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 76 : Tính giá trị của biểu thức

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 86 VBT toán 3 bài 76 : Tính giá trị của biểu thức tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close