Bài 17 : Bảng nhân 6

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24 VBT toán 3 bài 17 : Bảng nhân 6 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

6 ⨯ 1             6 ⨯ 9               6 ⨯ 4            0 ⨯ 6

6 ⨯ 2             6 ⨯ 8               6 ⨯ 5            6 ⨯ 0

6 ⨯ 3             6 ⨯ 7               6 ⨯ 6            6 ⨯ 10 

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân 6 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 6 ⨯ 1 = 6           6 ⨯ 9 = 54           6 ⨯ 4 = 24           0 ⨯ 6 = 0

6 ⨯ 2 = 12          6 ⨯ 8 = 48           6 ⨯ 5 = 30           6 ⨯ 0 = 0

6 ⨯ 3 = 18          6 ⨯ 7 = 42           6 ⨯ 6 = 36           6 ⨯ 10 = 60

Bài 2

Mỗi túi có 6kg táo. Hỏi 3 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam táo ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

1 túi : 6kg

3 túi : ... kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của một túi nhân với 3.

Lời giải chi tiết:

3 túi như thế có tất cả số ki-lô-gam táo là :

6 ⨯ 3 = 18 (kg)

         Đáp số : 18kg. 

Bài 3

Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số :

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi cách 6 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 6 + 6 = 12 ; 12 + 6 = 18 ; 18 + 6 = 24; …… ; 54 + 6 = 60 

Bài 4

 Viết số thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về mối quan hệ của phép nhân và phép cộng các số hạng giống nhau để điền số còn thiếu vào ô trống.

Ví dụ : 6 x 3 có nghĩa là 6 + 6 + 6 hay 6 x 2 + 6

Lời giải chi tiết:

  

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close