Bài 102 : Tháng - Năm

Giải bài tập 1, 2 trang 19 VBT toán 3 bài 102 : Tháng - Năm tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Tháng này là tháng ….

    Tháng sau là tháng ….

    Trong một năm, em thích nhất tháng ….

b) Tháng 1 có … ngày

    Tháng 4 có … ngày

    Tháng 8 có … ngày

    Tháng 12 có … ngày

    Tháng 5 có … ngày

    Tháng 9 có … ngày 

Phương pháp giải:

a) Xem lịch rồi tự điền số thích hợp vào chỗ trống theo thời gian hiện nay.

b) Nhẩm số ngày của từng tháng rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Các em xem lịch rồi tự điền số thích hợp vào chỗ trống theo thời gian hiện nay.

b) Tháng 1 có 31 ngày

    Tháng 4 có 30 ngày

    Tháng 8 có 31 ngày

    Tháng 12 có 31 ngày

    Tháng 5 có 31 ngày

    Tháng 9 có 30 ngày.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5 năm 2015.

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

- Ngày 4 tháng 5 là thứ ……

- Ngày 27 tháng 5 là thứ …

- Ngày đầu tiên của tháng 5 là thứ …

- Tháng 5 có … ngày chủ nhật.

- Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 là ngày … 

Phương pháp giải:

a) Đếm xuôi các số rồi điền vào ô trống.

b) Xác định số ngày hoặc thứ tương ứng với ngày đã cho rồi hoàn thành câu.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

- Ngày 4 tháng 5 là thứ hai

- Ngày 27 tháng 5 là thứ tư 

- Ngày đầu tiên của tháng 5 là thứ sáu

- Tháng 5 có 5 ngày chủ nhật

- Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 là ngày 31.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close