Bài 115 : Làm quen với chữ số La Mã

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6 VBT toán 3 bài 115 : Làm quen với chữ số La Mã tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối ( theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức viết và đọc số La Mã, chú ý các số cơ bản hay dùng :

I : Một ;

V: Năm;

X : Mười.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Phương pháp giải:

 Xác định kim giờ và kim phút chỉ vào số nào trên đồng hồ rồi đọc giờ. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Các số III, VII, V, XX, XII, IX, XXI :

- Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là :...

- Viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :..

Phương pháp giải:

 Xác định giá trị các số, so sánh rồi viết theo thứ tự thích hợp.

Lời giải chi tiết:

- Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là : XXI, XX, XII, IX, VII, V, III

- Viết theo thứ tự từ bé đến lớn là : III, V, VII, IX, XII, XX, XXI.

Bài 4

Với 4 que diêm có thể xếp thành các số La Mã nào ? Hãy viết các số đó. 

Phương pháp giải:

 Dùng bốn que diêm xếp thành các số La Mã thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com 

Quảng cáo
close