Bài 67 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 VBT toán 3 bài 67 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

a) 54 : 3                68 : 4                 84 : 6                 90 : 2

b) 98 : 3                89 : 2                 87 : 4                 79 : 7 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số có hai chữ số với số có một chữ số.

Lần lượt lấy các chữ số của số bị chia chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Một quyển truyện có 75 trang, bạn Hiền đã đọc được \(\dfrac{1}{5}\) số trang đó. Hỏi bạn Hiền đã đọc được bao nhiêu trang ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số trang của quyển truyện chia cho 5. 

Lời giải chi tiết:

Bạn Hiền đã đọc được số trang là :

75 : 5 = 15 (trang)

    Đáp số : 15 trang. 

Bài 3

Có 58l nước mắm, rót đầy vào các can 5l. Hỏi có thế rót được nhiều nhất vào bao nhiêu can như thế và còn thừa mấy lít nước mắm ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Thực hiện phép chia 58 cho 5; kết quả là số can cần tìm; số dư là số lít nước mắm còn thừa. 

Lời giải chi tiết:

Ta có : 58 : 5 = 11 ( dư 3)

Có thể rót được nhiều nhất số can nước mắm là 11 can nước mắm và thừa 3 lít.

            Đáp số : 11 can, thừa 3 lít.

Bài 4

Vẽ tiếp để được hình vuông :

Phương pháp giải:

Dựa vào các ô vuông, dùng thước kẻ và bút chì, vẽ thêm các cạnh vào hình đã cho. 

Lời giải chi tiết:

  Loigiaihay.com

Quảng cáo
close