Bài 104 : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 22, 23 VBT toán 3 bài 104 : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :

Đây là hình tròn tâm O.

- Các bán kính có trong hình tròn là : ........

- Các đường kính có trong hình tròn là : .........

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Đây là hình tròn tâm I.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thưc về bán kính và đường kính trong hình tròn :

- Bán kính : Đoạn thẳng nối tâm với một điểm nằm trên đường tròn.

- Đường kính : Đoạn thẳng đi qua tâm và nối hai điểm nằm trên đường tròn.

Lời giải chi tiết:

a)

- Các bán kính có trong hình tròn là : OA, OB, OC, OD.

- Các đường kính có trong hình tròn là : AB, DC.  

b)

Bài 2

Vẽ hình tròn :

a) Tâm O, bán kính 3cm.

b) Tâm tùy ý, bán kính 2cm. 

Phương pháp giải:

- Chấm một điểm để làm tâm của hình tròn.

- Dùng compa, mở một khoảng bằng bán kính đã cho, đặt một chân cố định trùng với tâm, quay chân còn lại để tạo thành hình tròn. 

Lời giải chi tiết:

a) Tâm O, bán kính 3cm. 

b) Tâm tùy ý, bán kính 2cm. 

Bài 3

 a) Vẽ đường kính AB, đường kính MN trong hình tròn dưới đây :

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : 

Phương pháp giải:

 Vận dụng kiến thưc về bán kính và đường kính trong hình tròn :

- Bán kính : Đoạn thẳng nối tâm với một điểm nằm trên đường tròn.

- Đường kính : Đoạn thẳng đi qua tâm và nối hai điểm nằm trên đường tròn.

- Các bán kính trong một hình tròn có độ dài bằng nhau.

- Các đường kính trong một hình tròn có độ dài bằng nhau và gấp đôi bán kính của đường tròn đó.

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ đường kính AB, đường kính MN trong hình tròn dưới đây :  

b)

Loigiaihay.com 

Quảng cáo
close