Bài 109 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 VBT toán 3 bài 109 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

3418 ⨯ 2                                     2527 ⨯ 3

1419 ⨯ 5                                     1914 ⨯ 5 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép nhân sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Có hai bể nước, mỗi bể có 2450\(l\) nước. Người ta đã dùng hết 3500\(l\) nước ở hai bể đó. Hỏi trong cả hai bể còn bao nhiêu lít nước ? 

Phương pháp giải:

- Tìm số lít nước có trong cả hai bể.

- Tìm số lít nước còn lại : Lấy số lít nước vừa tính được trừ đi số lít nước đã dùng hết. 

Lời giải chi tiết:

Cả hai bể có số lít nước là :

2450 ⨯ 2 = 4900 (lít)

Cả hai bể còn lại số lít nước là :

4900 – 3500 = 1400 (lít)

Đáp số : 1400 lít. 

Bài 3

Tìm x :

a) x : 5 = 1308                                            b) x : 6 = 1507 

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 

Lời giải chi tiết:

a) x : 5 = 1308 

         x = 1308 ⨯ 5

         x = 6540

b) x : 6 = 1507

         x = 1507 ⨯ 6

         x = 9042

Bài 4

Cho hình A và B, trong đó có một số ô vuông đã tô màu.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Hình A

- Hình A có … ô vuông đã tô màu.

- Tô thêm … ô vuông để được một hình vuông có 9 ô vuông đã tô màu.

Hình B

- Hình B có … ô vuông đã tô màu.

- Tô thêm … ô vuông để được một hình chữ nhật có 12 ô vuông đã tô màu.  

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông đã tô màu trong mỗi hình rồi điền vào chỗ trống.

- Tìm số ô vuông cần tô màu thêm để tạo thành hình vuông hoặc hình chữ nhật theo yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

Hình A

- Hình A có 7 ô vuông tô màu.

- Tô thêm 2 ô vuông để được hình có 9 ô vuông. 

Hình B

- Hình B có 9 ô vuông đã tô màu. 

- Tô thêm 3 ô vuông để được một hình chữ nhật có 12 ô vuông.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close