Bài 53 : Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 3 bài 53 : Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính :

312 ⨯ 2           210 ⨯ 4           301 ⨯ 3            142 ⨯ 4            127 ⨯ 3

Phương pháp giải:

- Nhân các số theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

121 ⨯ 4          201 ⨯ 3            117 ⨯ 5            106 ⨯ 7            270 ⨯ 3

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Nhân các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Có 8 hàng, mỗi hàng xếp 105 vận động viên. Hỏi có tất cả bao nhiêu vận động viên ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số vận động viên trong một hàng nhân với 8.

Lời giải chi tiết:

Có tất cả số vận động viên là :

105 ⨯ 8 = 840 (vận động viên)

Đáp số : 840 vận động viên.

Bài 4

Tìm \(x\) :

a) \(x : 4 = 102\)

b) \(x : 7 = 118\) 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x : 4 = 102\)                                   

         \(x = 102 ⨯ 4\)

         \(x = 408\)

 b) \(x : 7 = 118\)

          \(x = 118 ⨯ 7\)

         \( x = 826\) 

 Loigiaihay.com

 • Bài 54 :Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 64 VBT toán 3 bài 54 :Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 55 : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT toán 3 bài 55 : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 56 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66 VBT toán 3 bài 56 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 57 : Bảng chia 8

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67 VBT toán 3 bài 57 : Bảng chia 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 58 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 68 VBT toán 3 bài 58 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close