Bài 21 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 VBT toán 3 bài 21: Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

38 ⨯ 2          26 ⨯ 4         42 ⨯ 5         77 ⨯ 3             54 ⨯ 6 

Phương pháp giải:

Tính nhân các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

48 ⨯ 3           65 ⨯ 5              83 ⨯ 6            99 ⨯ 4 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Nhân các số theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Mỗi giờ một xe máy chạy được 37km. Hỏi trong 2 giờ xe máy đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số ki-lô-mét đi được trong một giờ nhân với 2. 

Lời giải chi tiết:

Trong hai giờ xe máy chạy được số ki-lô-mét là :

                37 ⨯ 2 = 74 (km)

                    Đáp số : 74km.

Bài 4

Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

Phương pháp giải:

 - Kim phút chỉ vào đúng số 12 là mốc 0 phút.

- Mỗi khoảng giữa hai số liên tiếp là 5 phút.

- Đếm cách 5, bắt đầu từ số 12; theo chiều từ trái sang phải đến số chỉ số phút đã cho rồi vẽ kim phút.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Viết số thích hợp vào ô trống :

 

Phương pháp giải:

 Vận dụng kiến thức : A x B = B x A để tìm số còn thiếu trong phép nhân.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close