Bài 61 : Bảng nhân 9

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 VBT toán 3 bài 61 : Bảng nhân 9 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

9 ⨯ 1       9 ⨯ 3          9 ⨯ 5           9 ⨯ 7            9 ⨯ 9

9 ⨯ 2       9 ⨯ 4          9 ⨯ 6           9 ⨯ 8            9 ⨯ 10 

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân 9 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 ⨯ 1 = 9         9 ⨯ 3 = 27           9 ⨯ 5 = 45         9 ⨯ 7 = 63           9 ⨯ 9 = 81

9 ⨯ 2 = 18       9 ⨯ 4 = 36           9 ⨯ 6 = 54         9 ⨯ 8 = 72           9 ⨯ 10 = 90

Bài 2

Tính :

a) 9 ⨯ 2 + 47                b) 9 ⨯ 4 ⨯ 2

c) 9 ⨯ 9 – 18                 d) 9 ⨯ 6 : 3 

Phương pháp giải:

 Tìm giá trị phép nhân rồi thực hiện phép tính với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 9 ⨯ 2 + 47 = 18 + 47

                    = 65

b) 9 ⨯ 4 ⨯ 2 = 36 ⨯ 2

                  = 72

c) 9 ⨯ 9 – 18 = 81 – 18

                    = 63

d) 9 ⨯ 6 : 3 = 54 : 3

                 = 18

Bài 3

Trong một phòng họp xếp 8 hàng ghế, mỗi hàng có 9 ghế. Hỏi trong phòng đó có bao nhiêu ghế ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy 9 nhân với số hàng ghế. 

Lời giải chi tiết:

Trong phòng họp có số ghế là :

9 ⨯ 8 = 72 (ghế)

Đáp số : 72 ghế. 

Bài 4

 Đếm thêm 9 rồi điền số thích hợp vào ô trống :

9

 

 

36

 

 

63

 

 

90

 

Phương pháp giải:

 Đếm cách 9 rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 9 + 9 = 18 ; 18 + 9 = 27 ; 27 + 9 = 36; … ; 81 + 9 = 90

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

 

Bài 5

Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây :

 

Phương pháp giải:

 Chia hình cần xếp thành các hình tam giác nhỏ, từ đó tìm được cách xếp hình.

Lời giải chi tiết:

  Loigiaihay.com

 • Bài 62 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT toán 3 bài 62 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 63 : Gam

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 73, 74 VBT toán 3 bài 63 : Gam tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 64 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 74, 75 VBT toán 3 bài 64 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 65 : Bảng chia 9

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75, 76 VBT toán 3 bài 65 : Bảng chia 9 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 66 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 VBT toán 3 bài 66 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close