Bài 13 : Xem đồng hồ

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 3 bài 13 : Xem đồng hồ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Xác định vị trí của kim giờ và kim phút rồi đọc giờ thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

Phương pháp giải:

 Tìm vị trí kim phút, bắt đầu từ số 12 là mốc 0 phút; cứ mỗi khoảng giữa hai số liền nhau là 5 phút; quay theo chiều trái sang phải để đến số chỉ số phút cho trước. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

 Giờ của đồng hồ điện tự được trình bày theo dạng: (Giờ) : (phút). Từ đó em có cách đọc thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Nối (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Xem giờ của các đồng hồ

- Nối đồng hồ kim với đồng hồ điện tử chỉ cùng giờ.

Lời giải chi tiết:

  Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài