Bài 66 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 VBT toán 3 bài 66 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

9 ⨯ 2 = …

9 ⨯ 3 = …

9 ⨯ 4 = …

9 ⨯ 5 = …

18 : 9 = …

27 : 9 = …

36 : 9 = …

45 : 9 = …

9 ⨯ 6 = …

9 ⨯ 7 = …

9 ⨯ 8 = …

9 ⨯ 9 = …

54 : 9 = …

63 : 9 = …

72 : 9 = …

81 : 9 = …

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân, chia 9 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 ⨯ 2 = 18

9 ⨯ 3 = 27

9 ⨯ 4 = 36

9 ⨯ 5 = 45

18 : 9 =2

27 : 9 =3

36 : 9 = 4

45 : 9 = 5

9 ⨯ 6 = 54

9 ⨯ 7 =63

9 ⨯ 8 = 72

9 ⨯ 9 = 81

54 : 9 =6

63 : 9 =7

72 : 9 = 8

81 : 9 = 9

Bài 2

Số ?

Số bị chia

18

18

 

36

 

81

Số chia

9

 

9

9

9

 

Thương

 

2

4

 

9

9

Phương pháp giải:

 - Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

Số bị chia

18

18

 36

36

 81

81

Số chia

9

9

9

9

 9

Thương

2

4

 4

9

9

Bài 3

 Nhà trường đặt mua 54 bộ bàn ghế, nhưng mới nhận được \(\dfrac{1}{9}\) số bộ đã đặt mua. Hỏi nhà trường sẽ nhận tiếp bao nhiêu bộ bàn ghế nữa mới đủ số lượng đã đặt mua ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

- Số bàn ghế đã nhận được = 54 : 9

- Số bàn ghế cần tiếp nhận thêm = 54 - Số booj bàn ghế nhận được.

Lời giải chi tiết:

Số bộ bàn ghế nhà trường mới nhận được là :

         54 : 9 = 6 (bộ)

Số bộ bàn ghế nhà trường còn chưa nhận được là :

         54 – 6 = 48 (bộ)

                  Đáp số : 48 bộ.

Bài 4

Tô màu \(\dfrac{1}{9}\) số ô vuông trong mỗi hình :

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông trong mỗi hình rồi chia cho 9.

- Tô màu số ô vuông bằng kết quả phép chia vừa tính.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close