Bài 46 : Thực hành đo độ dài (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2 trang 55 VBT toán 3 bài 46 : Thực hành đo độ dài (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Đo chiều dài gang tay của các bạn trong tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng sau :

Tên

Chiều dài gang tay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Bạn ………… có gang tay dài nhất.

    Bạn ………….. có gang tay ngắn nhất. 

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ đo độ dài găng tay của các bạn rồi điền các thông tin vào bảng.

So sánh và trả lời câu hỏi bạn nào có gang tay dài nhất và ngắn nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Đo chiều dài gang tay của các bạn trong tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng sau :

Tên

Chiều dài gang tay

Nguyễn Lan Phương 

11cm

Nguyễn Huy Hoàng 

10cm 

 Vũ Minh Anh

11cm 

Hoàng Đức Trí 

12cm 

Lê Bảo Anh 

9cm 

 Đỗ Nguyên Anh

10cm 

 b) Bạn Hoàng Đức Trí có gang tay dài nhất.

    Bạn Lê Bảo Anh có gang tay ngắn nhất.

Bài 2

a) Đo chiều dài bước chân của các bạn trong tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng sau :

Tên

Chiều dài bước chân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ban ………… có bước chân dài nhất.

    Bạn …………… có bước chân ngắn nhất.  

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ đo chiều dài bước chân của các bạn trong tổ, điền tên và các số liệu vào bảng.

- So sánh rồi trả lời câu hỏi ai có bước chân dài nhất và ngắn nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Đo chiều dài bước chân của các bạn trong tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng sau :

Tên

Chiều dài bước chân

Nguyễn Lan Phương  

19cm 

 Nguyễn Huy Hoàng 

 23cm

 Vũ Minh Anh 

25cm 

Hoàng Đức Trí  

22cm 

 Lê Bảo Anh 

20cm 

 Đỗ Nguyên Anh 

24cm 

 b) Bạn Vũ Minh Anh có bước chân dài nhất.

    Bạn Nguyễn Lan Phương có bước chân ngắn nhất.

 Loigiaihay.com

 • Bài 47 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 VBT toán 3 bài 47 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 57

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 57 VBT toán 3 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn gọn.

 • Bài 48 : Bài toán giải bằng hai phép tính

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 58 VBT toán 3 bài 48 : Bài toán giải bằng hai phép tính tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 49 : Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 59 VBT toán 3 bài 49 : Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 50 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60 VBT toán 3 bài 50 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close