Bài 30 : Bảng nhân 7

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 VBT toán 3 bài 30 : Bảng nhân 7 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

7 ⨯ 2          7 ⨯ 5           7 ⨯ 6           0 ⨯ 7

7 ⨯ 4          7 ⨯ 3           7 ⨯ 9           7 ⨯ 0

7 ⨯ 8          7 ⨯ 1           7 ⨯ 10         1 ⨯ 7 

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân 7 vừa học rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

7 ⨯ 2 = 14           7 ⨯ 5 = 35           7 ⨯ 6 = 42           0 ⨯ 7 = 0

7 ⨯ 4 = 28           7 ⨯ 3 = 21           7 ⨯ 9 = 63           7 ⨯ 0 = 0

7 ⨯ 8 = 56            7 ⨯ 1 = 7            7 ⨯ 10 = 70         1 ⨯ 7 = 7

Bài 2

Số ?

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

  

Bài 3

 Một lớp học có 5 tổ, mỗi tổ đều có 7 học sinh. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

1 tổ : 7 học sinh

5 tổ : ... học sinh ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh của một tổ nhân với 5.

Lời giải chi tiết:

Lớp đó có số học sinh là :

7 ⨯ 5 = 35 (học sinh)

            Đáp số : 35 học sinh. 

Bài 4

Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

 

Phương pháp giải:

 Đếm cách 7, bắt đầu từ số 0 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 5

 Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên :

Hãy xếp thành hình sau :

 

Phương pháp giải:

- Chia hình cần xếp thành các hình tam giác bằng với hình tam giác nhỏ đã cho.

- Xếp hình theo cách vừa chia.

Lời giải chi tiết:

 

 Loigiaihay.com

 • Bài 31 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 VBT toán 3 bài 31 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 32 : Gấp một số lên nhiều lần

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT toán 3 bài 32 : Gấp một số lên nhiều lần tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 33 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 3 bài 33 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 34 : Bảng chia 7

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43 VBT toán 3 bài 34 : Bảng chia 7 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 35 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 44 VBT toán 3 bài 35 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close