Bài 16 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 21, 22 VBT toán 3 bài 16 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

a) 426 + 137           261 + 350            368 + 41

b) 533 – 204           617 – 471             590 – 76

c) 76 + 58              326 – 286             748 – 63

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x\) : 

a) \(x \times 5 = 40\)

b) \(x:4 = 5\) 

c) \(x – 4 = 6\) 

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

b) Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

c) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) \(x \times 5 = 40 \)

            \(x = 40:5 \)

            \( x = 8 \)

b) \(x:4 = 5 \)

          \( x = 5 \times 4 \)

          \( x = 20\)

c) \(x - 4 = 6 \)

            \( x = 6 + 4 \)

            \( x = 10\)

Bài 3

Tính :

a) 5 ⨯ 4 + 117

b) 200 : 2 – 75 

Phương pháp giải:

 Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

a) 5 ⨯ 4 + 117 = 20 + 117

                      = 137

b) 200 : 2 – 75 = 100 – 75

                        = 25

Bài 4

Một đội công nhân ngày thứ nhất sửa được 75m đường, ngày thứ hai sửa được 100m đường. Hỏi ngày thứ hai sửa được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu mét đường ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

 

Muốn tìm lời giải ta lấy số mét đường làm được trong ngày thứ hai trừ đi số mét đường làm được trong ngày thứ nhất. 

Lời giải chi tiết:

Ngày thứ hai sửa được nhiều hơn ngày thứ nhất số mét đường là :

100 – 75 = 25 (m)

            Đáp số : 25m.

Bài 5

Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu : 

Phương pháp giải:

- Dựa vào các ô vuông, vẽ hình theo mẫu.

- Tô màu theo sở thích của mỗi người.

Lời giải chi tiết:

 

  Loigiaihay.com

 • Tự kiểm tra trang 23

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 23 VBT toán 3 Đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 15 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 VBT toán 3 bài 15 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18, 19 VBT toán 3 bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 13 : Xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 3 bài 13 : Xem đồng hồ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 12 : Ôn tập về giải toán

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 VBT toán 3 bài 12 : Ôn tập về giải toán tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close