Bài 73 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 VBT toán 3 bài 73 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

102 ⨯ 4            118 ⨯ 5               351 ⨯ 2               291 ⨯ 3

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép nhân sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Nhân các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Đặt tính rồi tính (theo mẫu) :

246 : 3          468 : 4            543 : 6 

Phương pháp giải:

- Đặt tính phép chia.

- Lấy các chữ số của số bị chia chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Quãng đường AB dài 125m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét ?

Phương pháp giải:

 - Tính độ dài quãng đường BC : Lấy quãng đường AB nhân với 4.

- Độ dài quãng đường AC bằng tổng độ dài đoạn thẳng AB và BC.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường BC dài số mét là :

125 ⨯ 4 = 500 (m)

Quãng đường AC dài số mét là :

125 + 500 = 625 (m)

Đáp số : 625m. 

Bài 4

Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE :

 

Phương pháp giải:

 Độ dài đường gấp khúc ABCDE bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AB; BC; CD; DE. 

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là :

AB + BC + CD + DE = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 (cm)

Cách 2 :

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là :

4 ⨯ 4 = 16 (cm)

Đáp số : 16cm. 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close