Bài 98 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT toán 3 bài 98 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

Cộng nhẩm các chữ số cùng hàng có giá trị khác 0 rồi viết thêm các số 0 vào sau kết quả vừa tính được.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

3528 + 1954

5369 + 1917

2805 + 785

736 + 358 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Đội Một hái được 410kg cam, đội Hai hái được gấp đôi đội Một. Hỏi cả hai đội hái được bao nhiêu ki-lô-gam cam ?

Phương pháp giải:

  Tóm tắt

- Tìm số cam đội Hai hái được : Lấy số cam đội Một hái được nhân với 2. 

- Tìm cả hai đội hái được số quả cam : Số quả cam của đội Một cộng với số quả cam của đội Hai.

Lời giải chi tiết:

Đội Hai hái được số cam là :

410 ⨯ 2 = 820 (kg)

Cả hai đội hái được số quả cam là :

410 + 820 = 1230 (kg)

Đáp số : 1230kg. 

Bài 4

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm.

b) Dùng thước có vạch chia thành từng xăng-ti-mét để xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB. 

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm.

- Tìm điểm M nằm giữa A, B và AM = MB, đánh dấu điểm đó.

Lời giải chi tiết:

 a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm. 

b) Vì 10 : 2 = 5cm nên khi đặt thước vào đoạn thẳng vừa vẽ được, trung điểm đoạn thẳng AB là điểm trùng với vạch 5cm.

Đánh dấu và đặt tên điểm M.

Loigiaihay.com

 • Bài 99 : Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 16 VBT toán 3 bài 99 : Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 100 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 3 bài 100 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 101 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18 VBT toán 3 bài 101 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 102 : Tháng - Năm

  Giải bài tập 1, 2 trang 19 VBT toán 3 bài 102 : Tháng - Năm tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 103 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 20 VBT toán 3 bài 103 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close