Bài 122 : Tiền Việt Nam

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 3 bài 122 : Tiền Việt Nam tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

 

Phương pháp giải:

Tính tổng các đồng xu có trong từng con lợn đất rồi điền vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tô màu các tờ giấy bạc để được số tiền ứng ở bên phải (theo mẫu) :

 

Phương pháp giải:

 Tô màu các tờ tiền sao cho tổng bằng số tiền tương ứng bên phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Xem tranh rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

a) Trong các đồ vật trên : đồ vật có giá tiền ít nhất là...

đồ vật có giá tiền nhiều nhất là ...

b) Mua một chiếc thước kẻ và một đôi dép thì hết … đồng.

c) Giá tiền một cái compa ít hơn giá tiền một gói bánh là … đồng. 

Phương pháp giải:

- Quan sát hình ảnh và đọc giá tiền của từng đồ vật; so sánh rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

- Tính tổng giá tiền của một chiếc thước kẻ và một đôi dép.

- Lấy giá tiền một gói bánh trừ đi giá tiền một cái compa.

Lời giải chi tiết:

a) Trong các đồ vật trên : đồ vật có giá tiền ít nhất là : cây thước; đồ vật có giá tiền nhiều nhất là : búp bê

b) Mua một chiếc thước kẻ và một đôi dép thì hết : 8800 đồng.

c) Giá tiền một cái compa ít hơn giá tiền một gói bánh là 3000 đồng.

Loigiaihay.com

 • Bài 123 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 VBT toán 3 bài 123 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 124 : Làm quen với thống kê số liệu

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 47 VBT toán 3 bài 124 : Làm quen với thống kê số liệu tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 125 : Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 48 VBT toán 3 bài 125 : Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 126 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 49 VBT toán 3 bài 126 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 50

  Giải bài tập phần 1, phần 2, trang 50 VBT toán 3 Đề tự kiểm tra chương 3 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close