Bài 141 : Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 67 VBT toán 3 bài 141 : Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

36472 + 55418        78219 + 16758

85063 + 7892          47409 + 48566

81567 + 9278          9889 + 90111 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các chữ số theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Phân xưởng Một may được 4620 cái áo, phân xưởng Hai may được nhiều hơn phân xưởng Một 280 cái áo. Hỏi hai phân xưởng đó may được tất cả bao nhiêu cái áo ? 

Phương pháp giải:

Phân xưởng Một : 4620 cái áo

Phân xưởng Hai nhiều hơn phân xưởng Một : 280 cái áo

Cả hai phân xưởng : .... cái áo ?

- Tìm số áo phân xưởng Hai may được.

- Tìm số lượng áo cả hai phân xưởng may được.

Lời giải chi tiết:

Phân xưởng Hai may được số cái áo là:

4620 + 280 = 4900 (cái)

Hai phân xưởng may được số cái áo là :

4620 + 4900 = 9520 (cái)

Đáp số: 9520 cái áo. 

Bài 3

Hai hình vuông có cạnh đều bằng 3cm và ghép lại thành hình chữ nhật (như hình vẽ).

a) Tính diện tích  hình vuông ABCD.

b) Tính chu vi hình chữ nhật ABMN. 

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính số đó.

- Tìm chiều dài của hình chữ nhật.

- Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2. 

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình vuông ABCD là:

            3 x 3 = 9 (cm2)

b) Chiều rộng hình chữ nhật ABMN là 3cm

    Chiều dài hình chữ nhật ABMN:

               3 + 3 = 6 (cm)

     Chu vi hình chữ nhật ABMN là:

           (6 + 3) x 2 = 18 (cm)

                Đáp số: a) 9cm2

                            b) 18cm. 

Loigiaihay.com

 • Bài 142 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 68 VBT toán 3 bài 142 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 143 : Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 VBT toán 3 bài 143 : Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 144 : Tiền Việt Nam

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70,71 VBT toán 3 bài 144 : Tiền Việt Nam tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 145 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT toán 3 bài 145 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 146 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 73 VBT toán 3 bài 146 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close