Bài 62 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT toán 3 bài 62 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

9 ⨯ 1 = …

9 ⨯ 2 = …

9 ⨯ 3 = …

9 ⨯ 4 = …

1 ⨯ 9 = …

2 ⨯ 9 = …

3 ⨯ 9 = …

4 ⨯ 9 = …

9 ⨯ 5 = …

9 ⨯ 6 = …

9 ⨯ 7 = …

9 ⨯ 8 = …

5 ⨯ 9 = …

6 ⨯ 9 = …

7 ⨯ 9 = …

8 ⨯ 9 = …

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân 9 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 ⨯ 1 = 9

9 ⨯ 2 = 18

9 ⨯ 3 = 27

9 ⨯ 4 = 36

1 ⨯ 9 = 9

2 ⨯ 9 = 18

3 ⨯ 9 = 27

4 ⨯ 9 = 36

9 ⨯ 5 = 45

9 ⨯ 6 = 54

9 ⨯ 7 = 63

9 ⨯ 8 = 72

5 ⨯ 9 = 45

6 ⨯ 9 = 54

7 ⨯ 9 = 63

8 ⨯ 9 = 72

Bài 2

Tính :

a) 9 ⨯ 4 + 9                  b) 9 ⨯ 6 + 9

c) 9 ⨯ 5 + 9                  d) 9 ⨯ 7 + 9 

Phương pháp giải:

Với biểu thức có chứa phép cộng và phép nhân ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau.

Lời giải chi tiết:

a) 9 ⨯ 4 + 9 = 36 + 9

                   = 45

b) 9 ⨯ 6 + 9 = 54 + 9

                  = 63

c) 9 ⨯ 5 + 9 = 45 + 9

                  = 54

d) 9 ⨯ 7 + 9 = 63 + 9

                   = 72

Bài 3

Lớp 3E có 4 tổ. Tổ Một có 8 bạn, 3 tổ còn lại mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3E có bao nhiêu bạn ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Lớp 3E: có 4 tổ

Tổ Một: 8 bạn

3 tổ còn lại: mỗi tổ 9 bạn

Lớp 3E: .... học sinh?

Phương pháp giải

- Số người trong 3 tổ còn lại = Số bạn trong mỗi tổ đó x 3

- Số bạn lớp 3E = Số bạn của tổ Một + Số bạn của ba tổ còn lại

Lời giải chi tiết:

3 tổ còn lại có số bạn là :

9 ⨯ 3 = 27 (bạn)

Lớp 3E có số bạn là :

8 + 27 = 35 (bạn)

Đáp số : 35 bạn. 

Bài 4

 Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu) :

x

1

4

7

2

6

8

9

3

5

10

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

 Lấy từng số của cột đầu tiên nhân với các số với hàng đầu tiên rồi điền kết quả vào bảng.

Lời giải chi tiết:

x

1

4

7

2

6

8

9

3

5

10

7

7

28

49

14

42

56

63

21

35

70

8

8

32

56

16

48

64

72

24

40

80

9

9

36

63

18

54

72

81

27

45

90

  Loigiaihay.com

 • Bài 63 : Gam

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 73, 74 VBT toán 3 bài 63 : Gam tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 64 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 74, 75 VBT toán 3 bài 64 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 65 : Bảng chia 9

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75, 76 VBT toán 3 bài 65 : Bảng chia 9 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 66 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 VBT toán 3 bài 66 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 67 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 VBT toán 3 bài 67 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close