Bài 41 : Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 VBT toán 3 bài 41 : Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Dùng ê ke vẽ góc vuông :

a) Có đỉnh là O ; cạnh OA, OB.

b) Có đỉnh là M ; cạnh MP, MQ

 

Phương pháp giải:

a)

- Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với đỉnh góc vuông cần vẽ; một cạnh góc vuông ê ke trùng với một cạnh của góc vuông đã biết.

- Vẽ thêm một cạnh dọc theo cạnh góc vuông còn lại của ê ke.

- Điền tên các điểm thích hợp.

b) Thực hiện tương tự, rồi vẽ hai cạnh của góc dọc theo hai cạnh góc vuông của ê ke.

Lời giải chi tiết:

a) Đỉnh O; cạnh OA, OB. 

b) Đỉnh M; cạnh MP; MQ.

Bài 2

Số ? (Dùng ê ke kiểm tra số góc vuông trong mỗi hình)

    Có ... góc vuông                              Có ... góc vuông                             Có ... góc vuông. 

Phương pháp giải:

 Dùng ê ke, đặt vào các góc, đếm số góc vuông rồi điền vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Nối hai miếng bìa để ghép lại được một góc vuông :

Phương pháp giải:

 Tưởng tượng rồi ghép các miếng bìa thành hình đã cho.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

Thực hành :

Gấp tờ giấy theo hình sau để được góc vuông:

Phương pháp giải:

- Gấp đôi tờ giấy theo hình 1.

- Gấp đôi một lần nữa như hình 2.

- Từ đó tạo thành một góc vuông như hình 3.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài