Bài 150 : Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 77 VBT toán 3 bài 150 : Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

 Người ta đã chuẩn bị 32 850 quyển vở phân đều cho 4 trường. Hỏi mỗi trường nhận được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở và còn thừa mấy quyển ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

4 trường : 32 850 quyển vở 

1 trường : ... quyển vở ?

Thừa      : ... quyển vở ?

Thực hiện phép chia 32 850 cho 4; thương là số quyển vở mỗi trường nhận được; số dư là số quyển vở còn thừa.

Lời giải chi tiết:

Ta có : 32 850 : 4 = 8212 dư 2 

Vậy mỗi trường được nhận nhiều nhất là 8212 quyển vở và thừa 2 quyển.

        Đáp số: 8212 quyển; thừa 2 quyển.

Bài 3

Số ?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

12 729

6

 

 

21 798

7

 

 

49 687

8

 

 

30 672

9

 

 

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số bị chia cho số chia rồi điền giá trị của thương và số dư vào bảng. 

Lời giải chi tiết:

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

12 729

6

2121

3

21 798

7

3114

0

49 687

8

6210

7

30 672

9

3408

0

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chương 4 : Các số đến 100 000
list
close
Gửi bài Gửi bài