Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì tương lai gần Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

She

(come) to her grandfather's house in the countryside next week.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

She

(come) to her grandfather's house in the countryside next week.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một hành động đã được dự trù trước cho tương lai.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một hành động đã được dự trù trước cho tương lai.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> She is going to come to her grandfather's house in the countryside next week.

Tạm dịch: Tuần sau cô ấy dự định tới nhà bà ngoại ở quê.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

We

(travel) to England this weekend.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

We

(travel) to England this weekend.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một hành động đã được dự trù trước cho tương lai.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một hành động đã được dự trù trước cho tương lai.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> We are going to travel to England this weekend.

Tạm dịch: Chúng tôi dự định đi du lịch Anh quốc vào tuần này.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

I

(have) my hair cut tomorrow because it's too long.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I

(have) my hair cut tomorrow because it's too long.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> I am going to have my hair cut tomorrow because it's too long.

Tạm dịch: Tôi dự định cắt tóc vào ngày mai vì nó dài quá rồi.

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

He

(buy) a new house next month because he has had enough money.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

He

(buy) a new house next month because he has had enough money.

Phương pháp giải :

Dấu hiệu nhận biết: Trạng từ chỉ thời gian “next month” (tháng tới)

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết: Trạng từ chỉ thời gian “next month” (tháng tới)

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> He is going to buy a new house next month because he has had enough money.

Tạm dịch: Tháng tới anh ấy dự định mua một ngôi nhà mới bởi vì anh đã có đủ tiền.

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

Our grandparents

(visit) our house tomorrow. They have just informed us.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Our grandparents

(visit) our house tomorrow. They have just informed us.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> Our grandparents are going to visit our house tomorrow. They have just informed us.

Tạm dịch: Ông bà sẽ thăm nhà chúng tôi vào ngày mai. Họ vừa mới thông báo cho chúng tôi biết. 

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

My father

(play) tennis in 15 minutes because he has just worn sport clothes.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

My father

(play) tennis in 15 minutes because he has just worn sport clothes.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> My father is going to play tennis in 15 minutes because he has just worn sport clothes.

Tạm dịch: Bố tôi định chơi tennis trong 15 phút nữa bởi vì ông ấy vừa mặc xong quần áo thể thao.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

My mother

(hang out) in 10 minutes because she is making up her face.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

My mother

(hang out) in 10 minutes because she is making up her face.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> My mother is going to hang out in 10 minutes because she is making up her face.

Tạm dịch: Mẹ tôi chuẩn bị đi ra ngoài trong 10 phút nữa bởi vì bà ấy đang trang điểm.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

They

(sell) their old house because they has just bought a new one.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

They

(sell) their old house because they has just bought a new one.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> They are going to sell their old house because they has just bought a new one.

Tạm dịch: Họ dự định bán ngôi nhà cũ bởi vì họ vừa mua được một ngôi nhà mới.

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

Look at these clouds. It

(rain).

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Look at these clouds. It

(rain).

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> Look at these clouds. It is going to rain.

Tạm dịch: Nhìn những đám mây kia xem. Trời sắp mưa rồi.

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

She looks very tired. She

(be) sick.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

She looks very tired. She

(be) sick.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, người nói có căn cứ và cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, người nói có căn cứ và cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> She looks very tired. She is going to be sick.

Tạm dịch: Cô ấy trông rất mệt. Cô ấy sẽ bị ốm mất thôi.

close