Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 1 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Listen to the conversation and choose the correct option to complete the sentences.

Câu 1.1

Aurelia is asking about Hannah’s______

 • A.

  boyfriend

 • B.

  brother

 • C.

  friend

 • D.

  father

Câu 1.2

Hannah’s brother, Jem, has_____

 • A.

  long, brown hair.        

 • B.

  a girlfriend.                

 • C.

  a twin sister.

 • D.

  a best friend

Câu 1.3

Hannah has_______

 • A.

  one brother.                

 • B.

  two brothers.  

 • C.

  a brother and a sister.

 • D.

  one sister.

Câu 1.4

Alex and Jem_____

 • A.

  look the same

 • B.

  look different

 • C.

  have the same hair but different eyes.

 • D.

  have the same interest

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen to the conversation and write only ONE word to fill each blank.

Aurelia: Who’s that boy over there, Hannah?


Hannah: That? Er, that’s my 

, Jem.


Aurelia: Your brother?


Hannah: Yes, and that’s his girlfriend Lucy. The pretty girl with the

hair.


Aurelia: Oh right. So, you’ve got a brother?


Aurelia: Really? ... and ... how old is Alex?


Hannah: Alex and Jem are twins, they’re both 15.


Aurelia: 15, mmm ... and does Alex look like Jem?


Hannah: They’re exactly the same! They’re both

and 

. They’ve both got

hair,

eyes and 

ears.


Aurelia: They’re not big, I think they’re cute. And ... has Alex got a girlfriend?

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Listen to the conversation and choose the correct option to complete the sentences.

Câu 1.1

Aurelia is asking about Hannah’s______

 • A.

  boyfriend

 • B.

  brother

 • C.

  friend

 • D.

  father

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thông tin: 

Aurelia: Your brother?...So, you’ve got a brother?...How old is Alex?

=> Aurelia is asking about Hannah’s brother 

Câu 1.2

Hannah’s brother, Jem, has_____

 • A.

  long, brown hair.        

 • B.

  a girlfriend.                

 • C.

  a twin sister.

 • D.

  a best friend

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thông tin: 

Hannah: Yes, and that’s his girlfriend Lucy...

=> Hannah’s brother, Jem, has a girlfriend

Câu 1.3

Hannah has_______

 • A.

  one brother.                

 • B.

  two brothers.  

 • C.

  a brother and a sister.

 • D.

  one sister.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thông tin: 

Hannah: No, I’ve got two brothers, Jem and Alex.

=> Hannah has two brothers

 

Câu 1.4

Alex and Jem_____

 • A.

  look the same

 • B.

  look different

 • C.

  have the same hair but different eyes.

 • D.

  have the same interest

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thông tin: 

Aurelia: .. and does Alex look like Jem?

Hannah: They’re exactly the same!

=> Alex and Jem look the same. 

 

Aurelia: Who’s that boy over there, Hannah?

Hannah: That? Er, that’s my brother, Jem.

Aurelia: Your brother?

Hannah: Yes, and that’s his girlfriend Lucy. The pretty girl with the long, brown hair.

Aurelia: Oh right. So, you’ve got a brother?

Hannah: No, I’ve got two brothers. Jem and Alex.

Aurelia: Really? ... and ... how old is Alex?

Hannah: Alex and Jem are twins, they’re both 15.

Aurelia: 15, mmm ... and does Alex look like Jem?

Hannah: They’re exactly the same! They’re both tall and thin. They’ve both got short brown hair, green eyes and big ears!

Aurelia: They’re not big, I think they’re cute. And ... has Alex got a girlfriend?

 
Aurelia: Anh đứng đằng kia là ai thế Hannah?

Hannah: Kia á? Er, đó là anh trai Jem của tớ đấy.

Aurelia: Anh trai cậu á?

Hannah: Đúng rồi, còn có cả chị Lucy, bạn gái của anh ấy. Chị xinh xinh mà có mái tóc dài màu nâu ấy.

Aurelia: Ồ tớ thấy rồi, vậy là cậu có một người anh trai à?

Hannah: Không, tớ có 2 anh trai, là anh Jem và anh Alex.

Aurelia: Thật sao? ... thế anh Alex bao nhiêu tuổi rồi?

Hannah: Alex và Jem là hai anh em sinh đôi, hai anh ấy đều 15 tuổi.

Aurelia: 15 tuổi, mmm ... anh Alex trông có giống anh Jem không?

Hannah: Hai anh ấy giống hệt nhau! cả hai đều cao vừa gầy, tóc đều ngắn và nâu, mắt xanh và tai đều to!

Aurelia: Tai hai anh ấy đâu có to, tớ nghĩ trông rất dễ thương ấy chứ. Thế... Alex đã có bạn gái chưa?
Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen to the conversation and write only ONE word to fill each blank.

Aurelia: Who’s that boy over there, Hannah?


Hannah: That? Er, that’s my 

, Jem.


Aurelia: Your brother?


Hannah: Yes, and that’s his girlfriend Lucy. The pretty girl with the

hair.


Aurelia: Oh right. So, you’ve got a brother?


Aurelia: Really? ... and ... how old is Alex?


Hannah: Alex and Jem are twins, they’re both 15.


Aurelia: 15, mmm ... and does Alex look like Jem?


Hannah: They’re exactly the same! They’re both

and 

. They’ve both got

hair,

eyes and 

ears.


Aurelia: They’re not big, I think they’re cute. And ... has Alex got a girlfriend?

Đáp án

Aurelia: Who’s that boy over there, Hannah?


Hannah: That? Er, that’s my 

, Jem.


Aurelia: Your brother?


Hannah: Yes, and that’s his girlfriend Lucy. The pretty girl with the

hair.


Aurelia: Oh right. So, you’ve got a brother?


Aurelia: Really? ... and ... how old is Alex?


Hannah: Alex and Jem are twins, they’re both 15.


Aurelia: 15, mmm ... and does Alex look like Jem?


Hannah: They’re exactly the same! They’re both

and 

. They’ve both got

hair,

eyes and 

ears.


Aurelia: They’re not big, I think they’re cute. And ... has Alex got a girlfriend?

Lời giải chi tiết :

Aurelia: Who’s that boy over there, Hannah?

Hannah: That? Er, that’s my brother, Jem.

Aurelia: Your brother?

Hannah: Yes, and that’s his girlfriend Lucy. The pretty girl with the long, brown hair.

Aurelia: Oh right. So, you’ve got a brother?

Hannah: No, I’ve got two brothers. Jem and Alex.

Aurelia: Really? ... and ... how old is Alex?

Hannah: Alex and Jem are twins, they’re both 15.

Aurelia: 15, mmm ... and does Alex look like Jem?

Hannah: They’re exactly the same! They’re both tall and thin. They’ve both got short brown hair, green eyes and big ears!

Aurelia: They’re not big, I think they’re cute. And ... has Alex got a girlfriend?

Aurelia: Anh đứng đằng kia là ai thế Hannah?

Hannah: Kia á? Er, đó là anh trai Jem của tớ đấy.

Aurelia: Anh trai cậu á?

Hannah: Đúng rồi, còn có cả chị Lucy, bạn gái của anh ấy. Chị xinh xinh mà có mái tóc dài màu nâu ấy.

Aurelia: ồ, đúng rồi... vậy là cậu có một người anh trai à?

Hannah: Không, tớ có 2 anh trai, là anh Jem và anh Alex.

Aurelia: Thật sao? ... thế anh Alex bao nhiêu tuổi rồi?

Hannah: Alex và Jem là hai anh em sinh đôi, hai anh ấy đều 15 tuổi.

Aurelia: 15 tuổi, mmm ... anh Alex trông có giống anh Jem không?

Hannah: Hai anh ấy giống hệt nhau! cả hai đều cao và gầy, tóc đều ngắn và nâu, mắt xanh và tai to như nhau!

Aurelia: Tai anh ấy đâu có to, tớ nghĩ trông rất dễ thương ấy chứ. Thế... Alex đã có bạn gái chưa?
close