Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 13 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

The 22nd SEA Games, hosted this year by Vietnam, has joined the international movement to rid sports of tobacco. For the first time, the regional sporting event will be tobacco-free under a landmark cooperative agreement signed in April 2003 between the World Health Organization (WHO), the 22nd SEA Games Organizing Committee and the Vietnamese Ministry of Health. Hanoi Health Department has organized a press seminar to celebrate and raise awareness about the tobacco-free SEA Games.

The 22nd SEA Games is the first games hosted by Vietnam and 10 countries from the Southeast Asian region with nearly 8,000 athletes and coaches will participate. It will be the first tobacco-free international sporting event in Vietnam, joining other international tobacco-free sporting events such as the FIFA World Cup 2002, and the Winter Olympic Games 2002.

The 22nd SEA Games will ban all sales, advertising and other promotion of tobacco products, and restricts smoking in all Games venues. The aim is to protect spectators, athletes, event staff, media and other visitors from the serious health hazards of second-hand tobacco smoke, as well as to change public attitudes about the social acceptability of smoking. Madame Pascale Brudon, WHO Representative in Vietnam, stated, "Vietnam has established 3 years ago a comprehensive, ambitious national tobacco control policy and a national tobacco control program. The tobacco-free 22nd SEA Games will be yet another area where Vietnam is leading the way for other countries in the region and the world in protecting its citizens from the debilitating and disastrous consequences of tobacco use."

WHO has provided funding and technical assistance to the SEA Games Organizing Committee and Vietnamese Ministry of Health to train of over 4,000 SEA Games organizers and volunteers on the implementation of the tobacco-free policy. An international team of trainers from the Ministry of Health, International Organization for Good Temper (lOGT), WHO and International Development Enterprises (IDE) began a series of national training workshops for volunteers in April, 2003. The tobacco-free SEA Games are an inspiration and a model for other sport events, big and small, not only in Vietnam but also in the Southeast Asian and Western Pacific Region.

Câu 1.1

In the 22nd SEA Games _______.

 • A

  there will be the attendance of athletes from the World Health Organization

 • B

  smoking is not allowed

 • C

  smoking is only for the leader, not any athletes

 • D

  is held by the Vietnamese Ministry of Health

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: The 22nd SEA Games will ban all sales, advertising and other promotion of tobacco products, and restricts smoking in all Games venues.

Lời giải chi tiết :

Trong SEA Games 22_______ .

A. sẽ có sự tham gia của các vận động viên từ Tổ chức Y tế Thế giới

B. không được phép hút thuốc

C. hút thuốc chỉ dành cho người lãnh đạo, không phải bất kỳ vận động viên nào

D. được tổ chức bởi Bộ Y tế Việt Nam

Thông tin: The 22nd SEA Games will ban all sales, advertising and other promotion of tobacco products, and restricts smoking in all Games venues.

Tạm dịch: SEA Games 22 sẽ cấm việc mua bán, quảng cáo hay các hình thức quảng bá sản phẩm từ thuốc lá, và hạn chế hút thuốc trong toàn bộ khu vực của thế vận hội.

=> In the 22nd SEA Games smoking is not allowed

Câu 1.2

According to the text, _______

 • A

  Vietnam has ever organized several tobacco-free sport events before the 22nd SEA Games

 • B

  the tobacco-free SEA Games in Vietnam has not been approved by any world organizations

 • C

  the tobacco-free SEA Games is not announced to newspapers and magazines

 • D

  the tobacco-free SEA Games in Vietnam has been encouraged and supported by many world organizations

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: WHO has provided funding and technical assistance to the SEA Games Organizing Committee and Vietnamese Ministry of Health to train of over 4,000 SEA Games organizers and volunteers on the implementation of the tobacco-free policy.

Lời giải chi tiết :

Theo đoạn văn, _______.

A. Việt Nam đã từng tổ chức một số sự kiện thể thao không hút thuốc trước SEA Games 22

B. SEA Games không thuốc lá ở Việt Nam chưa được bất kỳ tổ chức thế giới nào chấp thuận

C. SEA Games không thuốc lá không được công bố trên báo và tạp chí

D. SEA Games không thuốc lá ở Việt Nam đã được nhiều tổ chức thế giới khuyến khích và ủng hộ

Thông tin: WHO has provided funding and technical assistance to the SEA Games Organizing Committee and Vietnamese Ministry of Health to train of over 4,000 SEA Games organizers and volunteers on the implementation of the tobacco-free policy.

Tạm dịch: Tổ chức Y tế thế giới WHO đã mang đến sự giúp đỡ về mặt tài chính và kỹ thuật cho Ủy ban Tổ chức SEA Games và Bộ Y tế Việt Nam để đào tạo hơn 4000 người tổ chức và tình nguyện viên SEA Games trong việc thi hành các chính sách cấm thuốc lá. 

=> According to the text, the tobacco-free SEA Games in Vietnam has been encouraged and supported by many world organizations

Câu 1.3

According to the third paragraph, _______.

 • A

  tobacco companies can have an advertising campaign during the SEA Games

 • B

  second-hand tobacco smoke cannot cause any harm to the athletes in the 22nd SEA Games

 • C

  cigarettes are not allowed to sell in the 22nd SEA Games venues

 • D

  everyone can buy cigarettes in the 22nd SEA Games venues except the athletes

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: The 22nd SEA Games will ban all sales, advertising and other promotion of tobacco products, and restricts smoking in all Games venues.

Lời giải chi tiết :

Theo đoạn thứ ba, _______.

A. các công ty thuốc lá có thể có chiến dịch quảng cáo trong SEA Games

B. khói thuốc lá không thể gây hại phụ cho các vận động viên trong SEA Games 22

C. thuốc lá không được phép bán ở các địa điểm SEA Games 22

D. mọi người đều có thể mua thuốc lá ở các địa điểm SEA Games 22 ngoại trừ các vận động viên

Thông tin: The 22nd SEA Games will ban all sales, advertising and other promotion of tobacco products, and restricts smoking in all Games venues.

Tạm dịch: SEA Games 22 sẽ cấm việc mua bán, quảng cáo hay các hình thức quảng bá sản phẩm từ thuốc lá, và hạn chế hút thuốc trong toàn bộ khu vực của thế vận hội.

=> According to the third paragraph, cigarettes are not allowed to sell in the 22nd SEA Games venues

Câu 1.4

One of the aims of the tobacco-free SEA Games is_________.

 • A

  to sell more and more tobacco during the event

 • B

  to change public attitudes about the social acceptability of smoking

 • C

  to reduce the production of tobacco

 • D

  to help athletes to solve the problems of the serious health hazards

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: The aim is to protect spectators, athletes, event staff, media and other visitors from the serious health hazards of second-hand tobacco smoke, as well as to change public attitudes about the social acceptability of smoking.

Lời giải chi tiết :

Một trong những mục tiêu của SEA Games không thuốc lá là __________.

A. bán thuốc lá ngày càng nhiều trong sự kiện

B. thay đổi thái độ của công chúng về sự chấp nhận xã hội của việc hút thuốc

C. để giảm sản xuất thuốc lá

D. để giúp các vận động viên giải quyết các vấn đề của các mối nguy hiểm sức khỏe nghiêm trọng

Thông tin: The aim is to protect spectators, athletes, event staff, media and other visitors from the serious health hazards of second-hand tobacco smoke, as well as to change public attitudes about the social acceptability of smoking.

Tạm dịch: Mục đích là để bảo vệ khán giả, vận động viên, thậm chí là nhân viên, phía nhà báo và các vị khách khác tránh khỏi nguy hiểm từ việc hít phải khói thuốc, cũng như là thay đổi cách nhìn nhận của cộng đồng về việc chấp nhận hút thuốc trong xã hội.

=> One of the aims of the tobacco-free SEA Games is to change public attitudes about the social acceptability of smoking

Câu 1.5

Which sentence is not true?

 • A

  Vietnam itself has to pay a lot for the volunteers on the implementation of the tobacco-free policy.

 • B

  The tobacco-free SEA Games in Vietnam get great support from several world organizations

 • C

  The tobacco-free SEA Games is considered a model for other sport events.

 • D

  There are national training workshops for volunteers in April, 2003 for the tobacco-free SEA Games.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: WHO has provided funding and technical assistance to the SEA Games Organizing Committee and Vietnamese Ministry of Health to train of over 4,000 SEA Games organizers and volunteers on the implementation of the tobacco-free policy.

Lời giải chi tiết :

Câu nào không đúng?

A. Bản thân Việt Nam phải trả rất nhiều tiền cho các tình nguyện viên về việc thực hiện chính sách không thuốc lá.

B. SEA Games không thuốc lá ở Việt Nam nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ nhiều tổ chức thế giới

C. SEA Games không hút thuốc lá được coi như là một mô hình cho các sự kiện thể thao khác.

D. Có các hội thảo đào tạo quốc gia dành cho các tình nguyện viên vào tháng 4 năm 2003 cho SEA Games không hút thuốc.

Thông tin: WHO has provided funding and technical assistance to the SEA Games Organizing Committee and Vietnamese Ministry of Health to train of over 4,000 SEA Games organizers and volunteers on the implementation of the tobacco-free policy.

Tạm dịch: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cung cấp về tài chính và trợ giúp về mặt chuyên môn cho Ủy ban tổ chức SEA Games và Bộ Y tế Việt Nam để đáo tạo hơn 4000 tình nguyện viên và người tổ chức trong việc thi hành luật lệ cấm hút thuốc.

=> Vietnam itself has to pay a lot for the volunteers on the implementation of the tobacco-free policy.

       SEA Games lần thứ 22, được tổ chức năm nay tại Việt Nam, đã tham gia cuộc vận động quốc tế về việc đẩy lùi thuốc lá trong thể thao. Lần đầu tiên, sự kiện thể thao tại khu vực sẽ cấm thuốc lá dưới thỏa thuận hợp tác được ký kết vào tháng 4/2003 giữa Tổ chức y tế Thế Giới (WHO), Ủy ban Tổ chức SEA Games 22 và Bộ Y tế Việt Nam. Sở  Y tế Hà Nội đã tổ chức một buổi họp báo để thảo luận và đề cao sự hiểu biết về việc cấm thuốc lá tại SEA Games.

        SEA Games 22 là thế vận hội đầu tiên tổ chức tại Việt Nam và 10 nước trong khu vực Đông Nam Á với gần 8000 vận động viên và huấn luyện viên sẽ tham gia. Nó sẽ là sự kiện thể thao quốc tế đầu tiên cấm thuốc lá tại Việt Nam, cùng với đó là các sự kiện cấm thuốc lá khác như: World Cup năm 2002 và Thế vận hội Mùa đông năm 2002.

        SEA Games 22 sẽ cấm việc mua bán, quảng cáo hay tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm của thuốc lá, và hạn chế việc hút thuốc trong toàn khu vực diễn ra sự kiện. Mục đích của việc này là nhắm bảo vệ khán giả, vận động viên, nhân viên, cánh truyền thông và các khách quan khác tránh khỏi những nguy hiểm từ việc hít phải khói thuốc, cũng là để thay đổi cách nhìn nhận của cộng đồng về việc hút thuốc.

        Bà Pascale Brudon, Đại diện của Tổ chức Y tế thế giới WHO tại Việt Nam tuyên bố rằng: “Ba năm trước đây Việt Nam đã thiết lập một chính sách kiểm soát thuốc lá toàn diện, cứng rắn và một chương trình kiểm soát thuốc lá quốc gia. Tuy nhiên sự kiện SEA Games lần thứ 22 sẽ là 1 lĩnh vực khác mà Việt Nam đang mở đường tiên phong cho các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới  trong việc bảo vệ các công dân khỏi sự suy nhược và hậu quả khủng khiếp của việc sử dụng thuốc lá.”

         Tổ chức Y tế thế giới WHO đã mang đến sự giúp đỡ về mặt tài chính và kỹ thuật cho Ủy ban Tổ chức SEA Games và Bộ Y tế Việt Nam để đào tạo hơn 4000 người tổ chức và tình nguyện viên SEA Games trong việc thi hành các chính sách cấm thuốc lá. Một đội ngũ huấn luyện viên quốc tế đến từ Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức doanh nghiệp phát triển thế giới đã bắt đầu chuỗi hội thảo để đào tạo các tình nguyện viên trong nước vào tháng 4 năm 2003.

          Sự kiện SEA Games cấm thuốc lá là nguồn cảm hứng và tấm gương cho những sự kiện thể thao khác, dù lớn hay nhỏ, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Nam Á và khu vực Tây Thái Bình Dương.

close