Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 1 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Jean spent her first few years in Hooper and her family moved to Otsego early in her life. She was only ten when her father died unexpectedly, leaving her mother to raise and support their family alone. Her mother soon went to work outside the home to provide for the family, and Jean, being one of the oldest, had to help care for her younger siblings. Although she had much responsibility at home, Jean thoroughly enjoyed school and was an excellent student. She went on to graduate 10th in her class at Otsego High School in 1953.

While still in high school, Jean met a young man named Charles "Chuck" Holly, at a dance in Alamo; and they were quite taken with each other. Over the next few years, their love for each other blossomed and they were married on February 24, 1953, while Jean was still in school. At the time, Chuck was serving his country in the military, and had come home on leave to marry his sweetheart. Unfortunately, shortly thereafter, he was sent overseas to serve in Korea for the next fifteen months.

Upon his discharge, the couple settled into married life together in the Plainwell, Otsego area. To help make ends meet, Jean went to work at the collection bureau in Kalamazoo for a while, before taking a job at the cheese company in Otsego. In 1964, Chuck and Jean were overjoyed with the birth of their son, Chuck, who brought great joy into their lives. Jean remembered how her mother was always gone so much working after her father died and she did not want that for her son, so she left her job to devote herself to the role of a mother.

Câu 1.1

Before Jean's father passed away, her mother used to _______.

 • A.

  work outside the home

 • B.

  be a housewife

 • C.

  support the family alone        

 • D.

  work as a secretary

Câu 1.2

 Which is not referred to Jean?

 • A.

  She was a responsible girl.

 • B.

  She never helped her mother with household chores.

 • C.

  She often did well at school.

 • D.

  She went to high school.

Câu 1.3

Jean's husband was a _______.

 • A.

  teacher

 • B.

   dancer    

 • C.

  soldier                     

 • D.

  servant

Câu 1.4

Jean _______.

 • A.

  served in the military

 • B.

  lived in Korea for fifteen months

 • C.

  had a daughter

 • D.

  got married when she was a student

Câu 1.5

Which is not TRUE about Jean?

 • A.

  She disliked staying at home and taking care of her child.

 • B.

  She worked outside the home before she had a child.

 • C.

  She was very happy when she got a baby.

 • D.

  She quit her job to look after her baby.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Jean spent her first few years in Hooper and her family moved to Otsego early in her life. She was only ten when her father died unexpectedly, leaving her mother to raise and support their family alone. Her mother soon went to work outside the home to provide for the family, and Jean, being one of the oldest, had to help care for her younger siblings. Although she had much responsibility at home, Jean thoroughly enjoyed school and was an excellent student. She went on to graduate 10th in her class at Otsego High School in 1953.

While still in high school, Jean met a young man named Charles "Chuck" Holly, at a dance in Alamo; and they were quite taken with each other. Over the next few years, their love for each other blossomed and they were married on February 24, 1953, while Jean was still in school. At the time, Chuck was serving his country in the military, and had come home on leave to marry his sweetheart. Unfortunately, shortly thereafter, he was sent overseas to serve in Korea for the next fifteen months.

Upon his discharge, the couple settled into married life together in the Plainwell, Otsego area. To help make ends meet, Jean went to work at the collection bureau in Kalamazoo for a while, before taking a job at the cheese company in Otsego. In 1964, Chuck and Jean were overjoyed with the birth of their son, Chuck, who brought great joy into their lives. Jean remembered how her mother was always gone so much working after her father died and she did not want that for her son, so she left her job to devote herself to the role of a mother.

Câu 1.1

Before Jean's father passed away, her mother used to _______.

 • A.

  work outside the home

 • B.

  be a housewife

 • C.

  support the family alone        

 • D.

  work as a secretary

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Trước khi bố của Jean qua đời, mẹ cô ấy đã từng …..

A. làm việc ở ngoài

B. là người nội trợ

C. một mình gánh vác gia đình

D. là một thư ký

Thông tin: She was only ten when her father died unexpectedly, leaving her mother to raise and support their family alone.

Tạm dịch: Khi cô ấy chỉ mới 10 tuổi thì cha cô đột ngột qua đời, để lại mẹ cô một mình chăm sóc và gánh vác cả gia đình.

=> Before Jean's father passed away, her mother used to be a housewife

Câu 1.2

 Which is not referred to Jean?

 • A.

  She was a responsible girl.

 • B.

  She never helped her mother with household chores.

 • C.

  She often did well at school.

 • D.

  She went to high school.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Câu nào sau đây không được suy ra về Jean?

A. Cô ấy là một cô gái có trách nhiệm.

B. Cô ấy không bao giờ giúp mẹ làm việc nhà.

C. Cô ấy thường học rất tốt ở trường.

D. Cô ấy học trung học.

Thông tin:  Jean, being one of the oldest , had to help care for her younger siblings.

Tạm dịch: Jean với cương vị là người con lớn nhất phải giúp đỡ chăm sóc cho những đứa em nhỏ.

=> đáp án B là không phù hợp nhất

=> She never helped her mother with household chores.

Câu 1.3

Jean's husband was a _______.

 • A.

  teacher

 • B.

   dancer    

 • C.

  soldier                     

 • D.

  servant

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Chồng của Jean là một……………

A. giáo viên

B. diễn viên múa

C. bộ đội

D. phục vụ

Thông tin:  At the time, Chuck was serving his country in the military.

Tạm dịch: Lúc đó, Chuck đang phục vụ đất nước trong quân đội.

=> Jean's husband was a soldier.                     

Câu 1.4

Jean _______.

 • A.

  served in the military

 • B.

  lived in Korea for fifteen months

 • C.

  had a daughter

 • D.

  got married when she was a student

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Jean ……………

A. phục vụ trong quân đội

B. sống ở Hàn Quốc khoản 15 tháng.

C. có 1 đứa con gái

D. kết hôn khi cô ấy còn là học sinh

Thông tin: Over the next few years, their love for each other blossomed and they were married on February 24, 1953, while Jean was still in school.

Tạm dịch: Trong vài năm sau đó, tình yêu họ dành cho nhau nở rộ và họ kết hôn vào ngày 24 tháng 2 năm 1953, trong khi Jean là vẫn còn đang đi học.

=> Jean got married when she was a student

Câu 1.5

Which is not TRUE about Jean?

 • A.

  She disliked staying at home and taking care of her child.

 • B.

  She worked outside the home before she had a child.

 • C.

  She was very happy when she got a baby.

 • D.

  She quit her job to look after her baby.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về Jean?

A. Cô không thích ở nhà và chăm sóc con cái.

B. Cô làm việc bên ngoài trước khi cô có một đứa con.

C. Cô rất hạnh phúc khi có con.

D. Cô đã bỏ việc để chăm sóc con mình.

Thông tin:  Jean remembered how her mother was always gone so much working after her father died and she did not want that for her son, so she left her job to devote herself to the role of a mother.

Tạm dịch: Jean nhớ rằng mẹ cô đã luôn luôn phải làm việc thật nhiều sau khi cha cô qua đời và cô không muốn điều đó cũng xảy ra với con trai mình, do đó, cô đã bỏ việc để dành thời gian chăm sóc con với vai trò của một người mẹ.

=> Đáp án A không đúng về Jean.

=> She disliked staying at home and taking care of her child.

Jean đã dành một vài năm đầu đời sống ở Hooper và gia đình cô đã chuyển tới Otsego từ rất sớm. Cha cô qua đời đột ngột khi cô chỉ mới 10 tuổi, để lại người mẹ một mình nuôi nấng và gánh vác cả gia đình. Mẹ cô đã làm việc ở bên ngoài để chu cấp cho gia đình, và Jean với cương vị là người con lớn nhất phải giúp đỡ chăm sóc cho những đứa em nhỏ. Mặc dù có trách nhiệm lớn khi ở nhà, những Jean vẫn rất thích đi học và là một học sinh xuất sắc. Cô tốt nghiệp đứng thứ 10 trong lớp tại trường trung học Otsego năm 1953. 

Khi vẫn còn học trung học, Jean đã gặp một chàng trai trẻ tên là Charles "Chuck" Holly, tại một buổi khiêu vũ ở Alamo, và họ khá hợp nhau. Vài năm sau, tình yêu họ dành cho nhau nở rộ và họ kết hôn vào ngày 24 tháng 2 năm 1953, khi Jean vẫn còn đang đi học. Lúc đó, Chuck đang phục vụ đất nước trong quân đội, và đã nghỉ phép để về nhà kết hôn với người mình yêu. Thật không may là ngay sau đó, anh ấy đã bị cử đi nước ngoài để phục vụ tại Hàn Quốc trong khoảng thời gian mười lăm tháng tiếp theo. 

Khi anh ấy giải ngũ, cặp vợ chồng đã ổn định cuộc sống hôn nhân cùng nhau tại Plainwell, khu vực Otsego. Để kiếm đủ sống, Jean đã đi làm việc tại một công ty thu nợ ở Kalamazoo một thời gian, trước khi làm việc tại công ty phô mai ở Otsego. Năm 1964, Chuck và Jean vui mừng khôn xiết khi cậu con trai tên là Chuck chào đời, Chuck đã mang lại niềm vui lớn lao cho cuộc sống của họ. Jean nhớ rằng mẹ cô đã luôn phải làm việc rất nhiều sau khi cha cô qua đời và cô không muốn điều đó xảy ra với con trai mình, do đó cô đã bỏ việc để dành thời gian chăm sóc con trai với vai trò là một người mẹ.

close