Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 12 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

           The excitement of snorkelling in a clear tropical sea is hard to explain to someone who hasn't done it. If you expect to have the opportunity of trying it when on holiday, it is well worth bringing a snorkel if you can get hold of one. Experts now recommend a separate breathing tube.

            Many swimmers take a deep breath before diving with a snorkel. This is a mistake, because it makes the body so light that you dive with difficulty. It is best to take a couple of deep breaths and then a normal relaxed breath in order to breathe in enough for dive. Don't take repeated deep breaths before diving because this can lead to shortage of oxygen, which causes unconsciousness without warning.

            The backs of many snorkellers get badly burnt, for the snorkellers are so involved in the world below they forget about the dangers of sunburn. The sea does not protect your back from the rays of the sun, and it is best to wear a T-shirt. Snorkellers should also consider wearing shoes (or slippers), which may protect their feet from cuts from sharp rocks which can easily become infected.

Câu 1.1

What does the writer find difficult about snorkelling?

 • A.

  doing it in tropical seas                 

 • B.

  explaining the technique to a beginner

 • C.

  describing how exciting it can be   

 • D.

  doing it for the first time

Câu 1.2

A swimmer should________before diving with a snorkel.

 • A.

  take a deep breath     

 • B.

  take two deep breaths

 • C.

  take repeated deep breaths   

 • D.

  take much physical exercise

Câu 1.3

Why is taking a deep breath before diving a mistake?

 • A.

  You will not be able to dive deeply enough.

 • B.

  You will not be able to float properly.

 • C.

  You will use up too much oxygen.

 • D.

  You will lose consciousness.

Câu 1.4

Snorkellers should wear shoes while diving________.

 • A.

  to protect their feet cut from sharp rocks

 • B.

  to protect them from the rays of the sun

 • C.

  in order not to become infected

 • D.

  in order not to lack oxygen

Câu 1.5

The general impression of snorkelling the writer gives is that________.

 • A.

  it is extremely dangerous

 • B.

  many people who do it suffer from oxygen shortage

 • C.

  you have to buy special clothes in order to do it

 • D.

  most swimmers can learn to do it

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

           The excitement of snorkelling in a clear tropical sea is hard to explain to someone who hasn't done it. If you expect to have the opportunity of trying it when on holiday, it is well worth bringing a snorkel if you can get hold of one. Experts now recommend a separate breathing tube.

            Many swimmers take a deep breath before diving with a snorkel. This is a mistake, because it makes the body so light that you dive with difficulty. It is best to take a couple of deep breaths and then a normal relaxed breath in order to breathe in enough for dive. Don't take repeated deep breaths before diving because this can lead to shortage of oxygen, which causes unconsciousness without warning.

            The backs of many snorkellers get badly burnt, for the snorkellers are so involved in the world below they forget about the dangers of sunburn. The sea does not protect your back from the rays of the sun, and it is best to wear a T-shirt. Snorkellers should also consider wearing shoes (or slippers), which may protect their feet from cuts from sharp rocks which can easily become infected.

Câu 1.1

What does the writer find difficult about snorkelling?

 • A.

  doing it in tropical seas                 

 • B.

  explaining the technique to a beginner

 • C.

  describing how exciting it can be   

 • D.

  doing it for the first time

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin: The excitement of snorkelling in a clear tropical sea is hard to explain to someone who hasn't done it.

Lời giải chi tiết :

điều khó khăn gì tác giả thấy được về môn lặn sâu?

A. lặn ở các vùng biển nhiệt đới

B. trình bày các kỹ thuật cho người mới bắt đầu

C. Mô tả sự thú vị mà nó có thể mang lại

D. Thực hành trong lần đầu

Thông tin: The excitement of snorkelling in a clear tropical sea is hard to explain to someone who hasn't done it.

Tạm dịch: Sự phấn khích của môn lặn trong một vùng biển nhiệt đới trong xanh thật khó để mổ tả đến những người chưa được trải qua.

=> describing how exciting it can be   

Câu 1.2

A swimmer should________before diving with a snorkel.

 • A.

  take a deep breath     

 • B.

  take two deep breaths

 • C.

  take repeated deep breaths   

 • D.

  take much physical exercise

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: It is best to take a couple breaths and then a normal relaxed breath in order to breathe in enough for dive.

Lời giải chi tiết :

Vận động viên bơi lội nên _______ trước khi lặn với ống thở khí lặn.

A. hít thở sâu

B. hít 2 hơi thở sâu

C. hít thở sâu nhiều lần

D. tập nhiều thể dục

Thông tin: It is best to take a couple breaths and then a normal relaxed breath in order to breathe in enough for dive.

Tạm dịch: Tốt nhất là chỉ cần 2 lần hít sâu và sau đó điều hòa hơi thở để đủ lượng khí cần khi lặn.

=> A swimmer should take two deep breaths before diving with a snorkel.

Câu 1.3

Why is taking a deep breath before diving a mistake?

 • A.

  You will not be able to dive deeply enough.

 • B.

  You will not be able to float properly.

 • C.

  You will use up too much oxygen.

 • D.

  You will lose consciousness.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: This is a mistake, because it makes the body so light that you dive with difficulty.

Lời giải chi tiết :

Tại sau hít sâu trước khi lặn là một sai lầm?

A. Bạn sẽ không thể lặn đủ sâu.

B. bạn sẽ không thể nổi đúng cách.

C. bạn sẽ sử dụng quá nhiều oxygen.

D. bạn sẽ bất tỉnh khi lặn.

Thông tin: This is a mistake, because it makes the body so light that you dive with difficulty.

Tạm dịch: Đây là một lỗi vì nó sẽ làm cơ thể trở nên nhẹ hơn và thật khó để lặn sâu

=> You will not be able to dive deeply enough.

Câu 1.4

Snorkellers should wear shoes while diving________.

 • A.

  to protect their feet cut from sharp rocks

 • B.

  to protect them from the rays of the sun

 • C.

  in order not to become infected

 • D.

  in order not to lack oxygen

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Snorkellers should also consider wearing shoes (or slippers), which may protect their feet from cuts from sharp rocks which can easily become infected.

Lời giải chi tiết :

Người lặn với ống khí nên đeo giày trong khi lặn để ________.

A. bảo về chân khỏi việc bị cá mập cắn

B. bảo về từ tia nắng

C. không để bị nhiễm độc

D. không để thiếu oxygen

Thông tin: Snorkellers should also consider wearing shoes (or slippers), which may protect their feet from cuts from sharp rocks which can easily become infected.

Tạm dịch: Các người lặn cũng nên quan tâm đến việc mang giày bơi hay chân chèo để bảo vệ chân họ các vết cắt từ các tảng đá nhọn dể gây nhiễm trùng.

=> Snorkellers should wear shoes while diving to protect their feet cut from sharp rocks

Câu 1.5

The general impression of snorkelling the writer gives is that________.

 • A.

  it is extremely dangerous

 • B.

  many people who do it suffer from oxygen shortage

 • C.

  you have to buy special clothes in order to do it

 • D.

  most swimmers can learn to do it

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thông tin: If you expect to have the opportunity of trying it when on holiday, it is well worth bringing a snorkel if you can get hold of one. Experts now recommend a separate breathing tube.

Lời giải chi tiết :

Ấn tượng chung của môn lặn mà tác giả đề cập là_________.

A. nó thật sự nguy hiểm

B. nhiều người lặn thường phải chịu sự thiếu oxygen

C. bạn phải mua quần áo đặc biệt để lặn

D. hầu hết những người bơi có thể học để lặn

Thông tin: If you expect to have the opportunity of trying it when on holiday, it is well worth bringing a snorkel if you can get hold of one. Experts now recommend a separate breathing tube.

Tạm dịch: Nếu bạn đang mong để có cơ hội được thử đi lặn biển trong kỳ nghĩ, thì sẽ thật cần thiết để bạn mang theo một ống thở khi lặn. Giờ đây các chuyên gia đề xuất bạn mang một ống thở riêng biệt.

=> The general impression of snorkelling the writer gives is that most swimmers can learn to do it

        Sự phấn khích của môn lặn trong một vùng biển nhiệt đới trong xanh thật khó để mổ tả đến những người chưa được trải qua. Nếu bạn đang mong để có cơ hội được thử đi lặn biển trong kỳ nghỉ, thì sẽ thật cần thiết để bạn mang theo một ống thở khi lặn. Giờ đây các chuyên gia đề xuất bạn mang một ống thở riêng biệt.

        Nhiều người bơi thường hít một hơi dài trước khi lăn với một ống thông hơi. Đây là một lỗi vì nó sẽ làm cơ thể trở nên nhẹ hơn và thật khó để lặn sâu. Tốt nhất là chỉ cần vài lần hít sâu và sau đó điều hòa hơi thở để đủ lượng khí cần khi lặn. Không hít sâu quá nhiều lần trước khi lặn vì có thể làm thiếu hục oxygen và gây ra tình trạng bất tỉnh mà không có cảnh báo.

         Các tấm lưng của nhiều người lặn có thể cháy xạm, với nhiều người lặn trên thế giới họ hầu hết quên sự nguy hiểm của cháy nắng. Nước biển không thể bảo vệ da lưng bạn khỏi tia nắng mặt trời khi lặn, và sẽ tốt nhất nếu bạn mặc một áo thun. Các người lặn cũng nên quan tâm đến việc mang giày bơi hay chân chèo để bảo vệ chân họ các vết cắt từ các tảng đá nhọn dể gây nhiễm trùng.

close