Trắc nghiệm bài Thông điệp Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003 - Phân tích Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Ở phần đặt vấn đề, tác giả đã nhắc lại vấn đề gì?

 • A

  Cam kết của các quốc gia về nguồn lực và hành động trong phòng chống HIV/AIDS.

 • B

  Các quốc gia đã nhất trí thông qua Tuyên bố về Cam kết phòng chống HIV/AIDS.

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B đều sai

Câu 2 :

Đáp án nào không thể hiện ý nghĩa của việc nhắc lại cam kết giữa các quốc gia ?

 • A

  Nhấn mạnh các quốc gia trên thế giới có sự thống nhất cao

 • B

  Nhấn mạnh các quốc gia trên thế giới có sự tích cực chủ động trong việc phòng chống HIV/AIDS

 • C

  Tác động đến ý thức trách nghiệm của mỗi quốc gia

 • D

  Nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của hiểm họa HIV/AIDS

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những đáp án không phải những việc đã làm được được tác giả nêu ở phần giải quyết vấn đề trong văn bản Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003

Ngân sách dành cho phòng chống HIV/AIDS đã tăng lên một cách đáng kể.

Quỹ toàn cầu về phòng chống AIDS, lao, sốt rét đã được thông qua

Quỹ Sức khỏe và AIDS toàn cầu đã được thành lập

Đa số các quốc gia đã xây dựng chiến lược phòng chống HIV/AIDS

Ngày càng nhiều các công ty áp dụng chính sách phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc

Các nhóm từ thiện cộng đồng luôn đi đầu trong cuộc chiến chống AIDS và có các hoạt động tích cực, phối hợp với chính phủ và các tổ chức khác

Có khu vực an toàn đối với HIV/AIDS

Câu 4 :

Ý nghĩa của việc tác giả tổng kết lại những việc đã làm được trong tác phẩm?

 • A

  Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng to lớn của các chính phủ, tổ chức xã hội và nhân dân toàn thế giới.

 • B

  Nhận thức và hành động của nhân loại về đại dịch HIV/AIDS đã được quán triệt sâu sắc và nâng cao hơn một bước.

 • C

  Động viên, cổ vũ tinh thần cho các quốc gia bước tiếp chặng đường mới.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)
Tích vào đáp án không phải những mặt chưa làm được của hành động phòng chống HIV/AIDS?
(Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003)

Dịch HIV/AIDS vẫn hoành hành gây tử vong cao trên thế giới và có rất ít dấu hiệu suy giảm

10 người nhiễm HIV/phút

10 người nhiễm HIV tử vong/phút

Tuổi thọ người dân bị giảm sút nghiêm trọng

HIV/AIDS đang lây lan với tốc độ đáng báo động ở trẻ em

HIV/AIDS đang lây lan với tốc độ đáng báo động ở phụ nữ

Không có khu vực ăn toàn cho phụ nữ

Không đạt được mục tiêu đề ra, chậm trong việc giảm quy mô và tác động của dịch

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đây đúng hay sai?

“Tác giả đưa ra những mặt chưa làm được để gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ của đại dịch AIDS. Khẳng định chúng ta sẽ không đạt được bất cứ mục tiêu nào vào năm 2005”

Đúng
Sai
Câu 7 :

Chi tiết dưới đây sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

“Lẽ ra chúng ta phải giảm được 1/4 số thanh niên bị nhiễm HIV ở các nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất; lẽ ra chúng ta phải giảm được một nửa tỉ lệ trẻ sơ sinh bị nhiễm; và lẽ ra chúng ta phải triển khai các chương trình chăm sóc toàn diện ở khắp mọi nơi”

 • A

  Nhân hóa

 • B

  Ẩn dụ

 • C

  Liệt kê, điệp cụm từ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những đáp án không thể hiện thông điệp hành động tác giả muốn gửi gắm trong giai đoạn tiếp theo:

Cần nỗ lực nhiều hơn để thực hiện cam kết bằng những nguồn lực và hành động cần thiết

Đưa vấn đề AIDS lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động thực tế của mình

Công khai lên tiếng về AIDS

Không được kì thị và phân biệt đối xử đối với những người không may mắc phải HIV/AIDS

Dựng lên một bức tường rào ngăn cách giữa “chúng ta” và “họ”

Việc đẩy lùi HIV/AIDS là trách nhiệm nhiệm của những người đứng đầu mỗi quốc gia.

Câu 9 :

Lời kêu gọi của tác giả ở phần kết là:

 • A

  Lên tiếng thật to và dõng dạc về HIV/AIDS

 • B

  Giật đổ các thành lũy của sự im lặng, kì thị, phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này

 • C

  Hãy sát cánh cùng nhau, bởi lẽ cuộc chiến chống HIV/AIDS bắt đầu từ chính chúng ta

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 10 :

Nghĩa của từ “Thông điệp” trong văn bản “Thông điệp nhân ngày thể giới phòng chống AIDS, 1/12/2003” có nghĩa là:

 • A

  Những lời thông báo về một đại dịch nguy hiểm

 • B

  Những lời khuyến cáo về một đại dịch nguy hiểm

 • C

  Những lời thông báo mang ý nghĩa rất quan trọng đối với nhiều con người, nhiều quốc gia

 • D

  Những lời kêu gọi mang ý nghĩa rất quan trọng đối với nhiều con người, nhiều, nhiều quốc gia

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ở phần đặt vấn đề, tác giả đã nhắc lại vấn đề gì?

 • A

  Cam kết của các quốc gia về nguồn lực và hành động trong phòng chống HIV/AIDS.

 • B

  Các quốc gia đã nhất trí thông qua Tuyên bố về Cam kết phòng chống HIV/AIDS.

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác giả nhắc lại :

- Cam kết của các quốc gia về nguồn lực và hành động trong phòng chống HIV/AIDS.

- Các quốc gia đã nhất trí thông qua Tuyên bố về Cam kết phòng chống HIV/AIDS.

Câu 2 :

Đáp án nào không thể hiện ý nghĩa của việc nhắc lại cam kết giữa các quốc gia ?

 • A

  Nhấn mạnh các quốc gia trên thế giới có sự thống nhất cao

 • B

  Nhấn mạnh các quốc gia trên thế giới có sự tích cực chủ động trong việc phòng chống HIV/AIDS

 • C

  Tác động đến ý thức trách nghiệm của mỗi quốc gia

 • D

  Nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của hiểm họa HIV/AIDS

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa của việc nhắc lại cam kết giữa các quốc gia :

- Nhấn mạnh các quốc gia trên thế giới có sự thống nhất cao

- Nhấn mạnh các quốc gia trên thế giới có sự tích cực chủ động trong việc phòng chống HIV/AIDS

- Tác động đến ý thức trách nghiệm của mỗi quốc gia

=> Cách nêu vấn đề ngắn gọn, khéo léo

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những đáp án không phải những việc đã làm được được tác giả nêu ở phần giải quyết vấn đề trong văn bản Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003

Ngân sách dành cho phòng chống HIV/AIDS đã tăng lên một cách đáng kể.

Quỹ toàn cầu về phòng chống AIDS, lao, sốt rét đã được thông qua

Quỹ Sức khỏe và AIDS toàn cầu đã được thành lập

Đa số các quốc gia đã xây dựng chiến lược phòng chống HIV/AIDS

Ngày càng nhiều các công ty áp dụng chính sách phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc

Các nhóm từ thiện cộng đồng luôn đi đầu trong cuộc chiến chống AIDS và có các hoạt động tích cực, phối hợp với chính phủ và các tổ chức khác

Có khu vực an toàn đối với HIV/AIDS

Đáp án

Quỹ Sức khỏe và AIDS toàn cầu đã được thành lập

Có khu vực an toàn đối với HIV/AIDS

Lời giải chi tiết :

Những việc đã làm được:

- Ngân sách dành cho phòng chống HIV/AIDS đã tăng lên một cách đáng kể.

- Quỹ toàn cầu về phòng chống AIDS, lao, sốt rét đã được thông qua

- Đa số các quốc gia đã xây dựng chiến lược phòng chống HIV/AIDS càng nhiều các công ty áp dụng chính sách phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc

- Các nhóm từ thiện cộng đồng luôn đi đầu trong cuộc chiến chống AIDS và có các hoạt động tích cực, phối hợp với chính phủ và các tổ chức khác

Câu 4 :

Ý nghĩa của việc tác giả tổng kết lại những việc đã làm được trong tác phẩm?

 • A

  Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng to lớn của các chính phủ, tổ chức xã hội và nhân dân toàn thế giới.

 • B

  Nhận thức và hành động của nhân loại về đại dịch HIV/AIDS đã được quán triệt sâu sắc và nâng cao hơn một bước.

 • C

  Động viên, cổ vũ tinh thần cho các quốc gia bước tiếp chặng đường mới.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng to lớn của các chính phủ, tổ chức xã hội và nhân dân toàn thế giới. Điều đó chứng tỏ nhận thức và hành động của nhân loại về đại dịch HIV/AIDS đã được quán triệt sâu sắc và nâng cao hơn một bước.

- Động viên, cổ vũ tinh thần cho các quốc gia bước tiếp chặng đường mới.

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)
Tích vào đáp án không phải những mặt chưa làm được của hành động phòng chống HIV/AIDS?
(Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003)

Dịch HIV/AIDS vẫn hoành hành gây tử vong cao trên thế giới và có rất ít dấu hiệu suy giảm

10 người nhiễm HIV/phút

10 người nhiễm HIV tử vong/phút

Tuổi thọ người dân bị giảm sút nghiêm trọng

HIV/AIDS đang lây lan với tốc độ đáng báo động ở trẻ em

HIV/AIDS đang lây lan với tốc độ đáng báo động ở phụ nữ

Không có khu vực ăn toàn cho phụ nữ

Không đạt được mục tiêu đề ra, chậm trong việc giảm quy mô và tác động của dịch

Đáp án

10 người nhiễm HIV tử vong/phút

HIV/AIDS đang lây lan với tốc độ đáng báo động ở trẻ em

Lời giải chi tiết :

- Dịch HIV/AIDS vẫn hoành hành gây tử vong cao trên thế giới và có rất ít dấu hiệu suy giảm

- 10 người nhiễm HIV/phút

- Tuổi thọ người dân bị giảm sút nghiêm trọng

- HIV/AIDS đang lây lan với tốc độ đáng báo động ở phụ nữ

- Không có khu vực ăn toàn cho phụ nữ

- Không đạt được mục tiêu đề ra, chậm trong việc giảm quy mô và tác động của dịch

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đây đúng hay sai?

“Tác giả đưa ra những mặt chưa làm được để gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ của đại dịch AIDS. Khẳng định chúng ta sẽ không đạt được bất cứ mục tiêu nào vào năm 2005”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Nhấn mạnh những việc chưa làm được để gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ của đại dịch AIDS.

- Khẳng định chúng ta sẽ không đạt được bất cứ mục tiêu nào vào năm 2005

Câu 7 :

Chi tiết dưới đây sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

“Lẽ ra chúng ta phải giảm được 1/4 số thanh niên bị nhiễm HIV ở các nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất; lẽ ra chúng ta phải giảm được một nửa tỉ lệ trẻ sơ sinh bị nhiễm; và lẽ ra chúng ta phải triển khai các chương trình chăm sóc toàn diện ở khắp mọi nơi”

 • A

  Nhân hóa

 • B

  Ẩn dụ

 • C

  Liệt kê, điệp cụm từ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật được tác giả sử dụng:

- Nghệ thuật liệt kê: liệt kê những việc chúng ta nên làm

- Điệp cụm từ: “Lẽ ra chúng ta phải”

=> Thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự nuối tiếc của tác giả.

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những đáp án không thể hiện thông điệp hành động tác giả muốn gửi gắm trong giai đoạn tiếp theo:

Cần nỗ lực nhiều hơn để thực hiện cam kết bằng những nguồn lực và hành động cần thiết

Đưa vấn đề AIDS lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động thực tế của mình

Công khai lên tiếng về AIDS

Không được kì thị và phân biệt đối xử đối với những người không may mắc phải HIV/AIDS

Dựng lên một bức tường rào ngăn cách giữa “chúng ta” và “họ”

Việc đẩy lùi HIV/AIDS là trách nhiệm nhiệm của những người đứng đầu mỗi quốc gia.

Đáp án

Dựng lên một bức tường rào ngăn cách giữa “chúng ta” và “họ”

Việc đẩy lùi HIV/AIDS là trách nhiệm nhiệm của những người đứng đầu mỗi quốc gia.

Lời giải chi tiết :

Thông điệp hành động trong giai đoạn tiếp theo:

- Cần nỗ lực nhiều hơn để thực hiện cam kết bằng những nguồn lực và hành động cần thiết

- Đưa vấn đề AIDS lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động thực tế của mình

- Công khai lên tiếng về AIDS

- Không được kì thị và phân biệt đối xử đối với những người không may mắc phải HIV/AIDS

- Đừng để một ai đó ảo tưởng rằng chúng ta có thể bảo vệ được chính mình bằng cách dựng lên các bức tường rào ngăn cách giữa “chúng ta” và  “họ”.

- Trong thế giới AIDS khốc liệt này không có khái niệm “chúng ta” và “họ”. Trong thế giới đó, im lặng là đồng nghĩa với cái chết. Có nghĩa là phải hành động để chống lại đại dịch AIDS đang đe dọa mọi người trên hành tinh này, không trừ một ai

Câu 9 :

Lời kêu gọi của tác giả ở phần kết là:

 • A

  Lên tiếng thật to và dõng dạc về HIV/AIDS

 • B

  Giật đổ các thành lũy của sự im lặng, kì thị, phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này

 • C

  Hãy sát cánh cùng nhau, bởi lẽ cuộc chiến chống HIV/AIDS bắt đầu từ chính chúng ta

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lời kêu gọi chống HIV/AIDS của tác giả:

- Lên tiếng thật to và dõng dạc về HIV/AIDS

- Giật đổ các thành lũy của sự im lặng, kì thị, phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này

- Hãy sát cánh cùng nhau, bởi lẽ cuộc chiến chống HIV/AIDS bắt đầu từ chính chúng ta

Câu 10 :

Nghĩa của từ “Thông điệp” trong văn bản “Thông điệp nhân ngày thể giới phòng chống AIDS, 1/12/2003” có nghĩa là:

 • A

  Những lời thông báo về một đại dịch nguy hiểm

 • B

  Những lời khuyến cáo về một đại dịch nguy hiểm

 • C

  Những lời thông báo mang ý nghĩa rất quan trọng đối với nhiều con người, nhiều quốc gia

 • D

  Những lời kêu gọi mang ý nghĩa rất quan trọng đối với nhiều con người, nhiều, nhiều quốc gia

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Khái niệm thông điệp: Là lời thông báo mang ý nghĩa

Lời giải chi tiết :

Từ “Thông điệp” trong văn bản có nghĩa là những lời thông báo mang ý nghĩa rất quan trọng đối với nhiều con người, nhiều quốc gia.

close