Trắc nghiệm bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Phân tích Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Nguyên nhân nào khiến Trương Ba chết?

 • A

  Do Trương Ba bị bệnh

 • B

  Do sự tắc trách của Nam Tào khiến Trương Ba bị chết nhầm

 • C

  Do sự tắc trách của Đế Thích khiến Trương Ba bị chết nhầm

 • D

  Do sự tắc trách của Bắc Đẩu khiến Trương Ba bị chết nhầm

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Vì muốn sửa sai, nên Nam Tào và Đế Thích cho Hồn Trương Ba nhập vào xác của cu Tị. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Mở đầu đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Trương Ba đối thoại với ai?

 • A

  Xác hàng thịt

 • B

  Vợ Trương Ba

 • C

  Chị con dâu

 • D

  Đế Thích

Câu 4 :

Khi đối thoại với xác hàng thịt, Hồn Trương Ba có suy nghĩ như thế nào?

 • A

  Trương Ba cho rằng mình không thể tách rời khỏi xác hàng thịt

 • B

  Trương Ba cho rằng mình phải chấp nhận cái thân xác "cồng kềnh, thô lỗ" của anh hàng thịt

 • C

  Trương Ba cho rằng mình vẫn còn một đời sống nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn

 • D

  Trương Ba cho rằng mình phải sống hòa thuận với xác hàng thịt để tiếp tục cuộc sống này

Câu 5 :

Trong cuộc đối thoại với xác hàng thịt, thái độ và hành động của Trương Ba có sự thay đổi như thế nào?

 • A

  Lúc đầu giận dữ sau chuyển sang bình tĩnh, ôn hòa

 • B

  Lúc đầu từ chối quả quyết chuyển sang chấp nhận

 • C

  Lúc đầu từ chối quả quyết chuyển sang ấp úng, bịt tai, tuyệt vọng

 • D

  Lúc đầu giễu cợt sang quả quyết, mạnh mẽ, lấn át và cuối cùng là thắng thế

Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi đối thoại với hồn Trương Ba, xác hàng thịt cho rằng hồn Trương Ba không thể tách khỏi xác hàng thịt, mọi việc làm, hành động của hồn Trương Ba đều chịu sự chi phối của xác hàng thịt. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Trong cuộc đối thoại với hồn Trương Ba, thái độ của xác hàng thịt như thế nào?

 • A

  Lúc đầu giận dữ sau chuyển sang bình tĩnh, ôn hòa

 • B

  Lúc đầu từ chối quả quyết chuyển sang chấp nhận

 • C

  Lúc đầu từ chối quả quyết chuyển sang ấp úng, bịt tai, tuyệt vọng

 • D

  Lúc đầu giễu cợt sang quả quyết, mạnh mẽ, lấn át và cuối cùng là thắng thế

Câu 8 :

Qua cuộc đối thoại giữa hồn và xác, Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm điều gì?

 • A

  Linh hồn và thể xác là hai mặt không thể thiếu trong một con người, cả hai đều đáng trân trọng. Một cuộc sống đích thực chân chính phải có sự hài hòa giữa linh hồn và thể xác.

 • B

  Tác giả phê phán những dục vọc tầm thường, sự dung tục của con người. Mặt khác, ông vạch ra quan niệm phiến diện, xa rời thực tế khi coi thường giá trị vật chất và những nhu cầu của thể xác.

 • C

  Ủng hộ khát vọng sống thanh cao của con người. Con người cần có sự ý thức chiến thắng bản thân, chống lại nghịch cảnh số phận, chống lại sự giả tạo để bảo vệ quyền sống đích thực và khát vọng hoàn thiện nhân cách

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 :

Câu nói sau là của nhân vật nào trong đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt?

“Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn”

 • A

  Đế Thích

 • B

  Xác hàng thịt

 • C

  Trương Ba

 • D

  Cu Tị

Câu 10 :

Trong gia đình, ai là người hiểu và cảm thông với Trương Ba nhất khi ông phải sống nhờ trong thân xác anh hàng thịt?

 • A

  Chị con dâu

 • B

  Vợ Trương Ba

 • C

  Cháu gái

 • D

  Anh con trai

Câu 11 :

Câu nói sau của nhân vật nào trong đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt?

“Đừng vờ! Chính ông làm cu Tị khổ thêm thì có! Cu Tị nó cũng rất ghét ông! Ông xấu lắm, ác lắm! Cút đi! Lão đồ tể, cút đi!”

 • A

  Cái Gái

 • B

  Chị con dâu

 • C

  Vợ Trương Ba

 • D

  Chị Lụa

Câu 12 :

Qua lớp kịch hồn Trương Ba với gia đình, nguyên nhân nào đã khiến cho người thân của Trương Ba và cả Trương Ba rơi vào bất ổn và chịu đau khổ

 • A

  Sự không đồng nhất, không hài hòa giữa tâm hồn và thể xác, “bên trong một nẻo” của Trương Ba

 • B

  Trương Ba dần bị tha hóa dưới sức ảnh hưởng gê gớm của xác thịt

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 13 :

Sau khi đối thoại với những người trong gia đình, Trương Ba có thái độ và hành động như thế nào?

 • A

  Đau đớn, bất lực

 • B

  Thừa nhận sự thắng thế của xác hàng thịt nhưng không khuất phục mà quyết định không cần đến xác hàng thịt nữa

 • C

  Thắp hương gọi Đế Thích

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 14 :

Quan niệm của Đế Thích về ý nghĩa sự sống trong đoạn trích Hồn Trương ba, da hàng thịt:

 • A

  Con người sống cần có sự hài hòa giữa thể xác và tâm hồn

 • B

  Chỉ cần được sống là điều tốt, dù với bất cứ giá nào

 • C

  Sống là chính mình

 • D

  Cần phải sống có ý nghĩa

Câu 15 :

Vì sao Trương Ba không đồng ý nhập vào xác cu Tị?

 • A

  Phải giải thích cho chị Lụa và gia đình, có khi phải sang nhà chị Lụa ở, lại tạo cơ hội cho bọn lí trưởng, trương tuần thu lợi,..

 • B

  Tuy có cả cuộc đời trước mắt nhưng khi những người đồng trang lứa nằm xuống, Trương Ba sẽ trở nên  lạc lõng, thảm hại

 • C

  Trương Ba vẫn tiếp tục rơi vào bi kịch bên trong một đằng bên ngoài một nẻo

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyên nhân nào khiến Trương Ba chết?

 • A

  Do Trương Ba bị bệnh

 • B

  Do sự tắc trách của Nam Tào khiến Trương Ba bị chết nhầm

 • C

  Do sự tắc trách của Đế Thích khiến Trương Ba bị chết nhầm

 • D

  Do sự tắc trách của Bắc Đẩu khiến Trương Ba bị chết nhầm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Do sự tắc trách của Nam Tào khiến Trương Ba bị chết nhầm.

Câu 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Vì muốn sửa sai, nên Nam Tào và Đế Thích cho Hồn Trương Ba nhập vào xác của cu Tị. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

- Sai

- Vì muốn sửa sai, nên Nam Tào và Đế Thích cho hồn Trương Ba sống lại, nhập vào xác hàng thịt vừa mới chết.

Câu 3 :

Mở đầu đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Trương Ba đối thoại với ai?

 • A

  Xác hàng thịt

 • B

  Vợ Trương Ba

 • C

  Chị con dâu

 • D

  Đế Thích

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Mở đầu đoạn trích Hồn Trương Ba đối thoại với xác hàng thịt

Câu 4 :

Khi đối thoại với xác hàng thịt, Hồn Trương Ba có suy nghĩ như thế nào?

 • A

  Trương Ba cho rằng mình không thể tách rời khỏi xác hàng thịt

 • B

  Trương Ba cho rằng mình phải chấp nhận cái thân xác "cồng kềnh, thô lỗ" của anh hàng thịt

 • C

  Trương Ba cho rằng mình vẫn còn một đời sống nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn

 • D

  Trương Ba cho rằng mình phải sống hòa thuận với xác hàng thịt để tiếp tục cuộc sống này

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hồn Trương Ba cho rằng mình vẫn còn một đời sống nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn.

Câu 5 :

Trong cuộc đối thoại với xác hàng thịt, thái độ và hành động của Trương Ba có sự thay đổi như thế nào?

 • A

  Lúc đầu giận dữ sau chuyển sang bình tĩnh, ôn hòa

 • B

  Lúc đầu từ chối quả quyết chuyển sang chấp nhận

 • C

  Lúc đầu từ chối quả quyết chuyển sang ấp úng, bịt tai, tuyệt vọng

 • D

  Lúc đầu giễu cợt sang quả quyết, mạnh mẽ, lấn át và cuối cùng là thắng thế

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thái độ hồn Trương Ba: từ chối quả quyết, mạnh mẽ sang ấp úng, bịt tai lại, tuyệt vọng.

Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi đối thoại với hồn Trương Ba, xác hàng thịt cho rằng hồn Trương Ba không thể tách khỏi xác hàng thịt, mọi việc làm, hành động của hồn Trương Ba đều chịu sự chi phối của xác hàng thịt. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Xác anh hàng thịt cho rằng hồn Trương Ba không thể tách khỏi xác anh hàng thịt, mọi việc làm, hành động của hồn Trương Ba đều chịu sự chi phối của xác anh hàng thịt

Câu 7 :

Trong cuộc đối thoại với hồn Trương Ba, thái độ của xác hàng thịt như thế nào?

 • A

  Lúc đầu giận dữ sau chuyển sang bình tĩnh, ôn hòa

 • B

  Lúc đầu từ chối quả quyết chuyển sang chấp nhận

 • C

  Lúc đầu từ chối quả quyết chuyển sang ấp úng, bịt tai, tuyệt vọng

 • D

  Lúc đầu giễu cợt sang quả quyết, mạnh mẽ, lấn át và cuối cùng là thắng thế

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thái độ xác hàng thịt: từ giễu cợt sang quả quyết, mạnh mẽ, lấn át và cuối cùng thắng thế.

Câu 8 :

Qua cuộc đối thoại giữa hồn và xác, Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm điều gì?

 • A

  Linh hồn và thể xác là hai mặt không thể thiếu trong một con người, cả hai đều đáng trân trọng. Một cuộc sống đích thực chân chính phải có sự hài hòa giữa linh hồn và thể xác.

 • B

  Tác giả phê phán những dục vọc tầm thường, sự dung tục của con người. Mặt khác, ông vạch ra quan niệm phiến diện, xa rời thực tế khi coi thường giá trị vật chất và những nhu cầu của thể xác.

 • C

  Ủng hộ khát vọng sống thanh cao của con người. Con người cần có sự ý thức chiến thắng bản thân, chống lại nghịch cảnh số phận, chống lại sự giả tạo để bảo vệ quyền sống đích thực và khát vọng hoàn thiện nhân cách

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Qua đoạn hội thoại giữa hồn và xác, hàm ý mà tác giả Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm:

gì?

+ Linh hồn và thể xác là hai mặt không thể thiếu trong một con người, cả hai đều đáng trân trọng. Một cuộc sống đích thực chân chính phải có sự hài hòa giữa linh hồn và thể xác.

+ Tác giả phê phán những dục vọc tầm thường, sự dung tục của con người. Mặt khác, ông vạch ra quan niệm phiến diện, xa rời thực tế khi coi thường giá trị vật chất và những nhu cầu của thể xác.

+ Ủng hộ khát vọng sống thanh cao của con người. Con người cần có sự ý thức chiến thắng bản thân, chống lại nghịch cảnh số phận, chống lại sự giả tạo để bảo vệ quyền sống đích thực và khát vọng hoàn thiện nhân cách

Câu 9 :

Câu nói sau là của nhân vật nào trong đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt?

“Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn”

 • A

  Đế Thích

 • B

  Xác hàng thịt

 • C

  Trương Ba

 • D

  Cu Tị

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Câu nói trên là của nhân vật hồn Trương Ba khi đối thoại với Đế Thích.

Câu 10 :

Trong gia đình, ai là người hiểu và cảm thông với Trương Ba nhất khi ông phải sống nhờ trong thân xác anh hàng thịt?

 • A

  Chị con dâu

 • B

  Vợ Trương Ba

 • C

  Cháu gái

 • D

  Anh con trai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chị con dâu là người cảm thông, chia sẻ và hiểu Trương Ba nhất nhưng chị cũng đang nhận thấy những thay đổi, lệch lạc, không còn nhận ra Trương Ba của trước kia nữa.

Câu 11 :

Câu nói sau của nhân vật nào trong đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt?

“Đừng vờ! Chính ông làm cu Tị khổ thêm thì có! Cu Tị nó cũng rất ghét ông! Ông xấu lắm, ác lắm! Cút đi! Lão đồ tể, cút đi!”

 • A

  Cái Gái

 • B

  Chị con dâu

 • C

  Vợ Trương Ba

 • D

  Chị Lụa

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Câu nói trên là của cái Gái (cháu Trương Ba), thể hiện sự giận dữ, quyết liệt, nhất mực phản đối, cho rằng ông mình đã chết mà thay vào đó là một Trương Ba vô cùng vụng về, thô lỗ, phũ phàng.

Câu 12 :

Qua lớp kịch hồn Trương Ba với gia đình, nguyên nhân nào đã khiến cho người thân của Trương Ba và cả Trương Ba rơi vào bất ổn và chịu đau khổ

 • A

  Sự không đồng nhất, không hài hòa giữa tâm hồn và thể xác, “bên trong một nẻo” của Trương Ba

 • B

  Trương Ba dần bị tha hóa dưới sức ảnh hưởng gê gớm của xác thịt

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân chính khiến người thân của Trương Ba và chính Trương Ba rơi vào bất ổn, đau khổ là việc “bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo”, sự không đồng nhất giữa thể xác và tâm hồn ở Trương Ba gây ra nhiều phiền toái, rắc rối. Đau xót hơn là Trương Ba không còn là chính mình, ông bị tha hóa dưới sức ảnh hưởng ghê gớm của xác thịt.

Câu 13 :

Sau khi đối thoại với những người trong gia đình, Trương Ba có thái độ và hành động như thế nào?

 • A

  Đau đớn, bất lực

 • B

  Thừa nhận sự thắng thế của xác hàng thịt nhưng không khuất phục mà quyết định không cần đến xác hàng thịt nữa

 • C

  Thắp hương gọi Đế Thích

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

* Thái độ và hành động của Trương Ba:

- Đau đớn, bất lực

- Thừa nhận sự thắng thế của xác hàng thịt nhưng không khuất phục mà quyêt định không cần đến xác hàng thịt nữa.

- Nhà viết kịch đã để cho hồn Trường Ba còn lại trơ trọi một mình với nỗi đau khổ, tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, một mình với những lời độc thoại đầy chua chát đầy quyết liệt: "Mày đã thắng thế rồi, cái thân xác không phải của ta ạ... Nhưng lẽ nào ta lại phải chịu thua mày, khuất phục mày và tự đánh mất mình? Chẳng lẽ không còn cách nào khác! Mày nói như thế hả? Nhưng có thật là không còn cách nào khác? Có thật không còn cách nào khác? Không cần đến đời sống do mày đem lại! Không cần!".

=> Đây là lời độc thoại có tính chất quyết định tới hành động châm hương gọi Đế Thích một cách dứt khoát.

Câu 14 :

Quan niệm của Đế Thích về ý nghĩa sự sống trong đoạn trích Hồn Trương ba, da hàng thịt:

 • A

  Con người sống cần có sự hài hòa giữa thể xác và tâm hồn

 • B

  Chỉ cần được sống là điều tốt, dù với bất cứ giá nào

 • C

  Sống là chính mình

 • D

  Cần phải sống có ý nghĩa

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Quan niệm của Đế Thích về ý nghĩa sự sống: Cuộc sống là điều quý giá, phải sống với bất cứ giá nào.

Câu 15 :

Vì sao Trương Ba không đồng ý nhập vào xác cu Tị?

 • A

  Phải giải thích cho chị Lụa và gia đình, có khi phải sang nhà chị Lụa ở, lại tạo cơ hội cho bọn lí trưởng, trương tuần thu lợi,..

 • B

  Tuy có cả cuộc đời trước mắt nhưng khi những người đồng trang lứa nằm xuống, Trương Ba sẽ trở nên  lạc lõng, thảm hại

 • C

  Trương Ba vẫn tiếp tục rơi vào bi kịch bên trong một đằng bên ngoài một nẻo

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

* Trương Ba từ chối nhập vào xác cu Tị vì:

- Việc này sẽ dẫn đến hàng loạt những phiền phức, rắc rối như việc Trương Ba đã nhập vào xác hàng thịt (phải giải thích cho chị Lụa và gia đình, có khi phải sang nhà chị Lụa ở, lại tạo cơ hội cho bọn lí trưởng, trương tuần thu lợi…).

- Tuy có cả cuộc đời trước mắt nhưng khi những người đồng trang lứa nằm xuống, Trương Ba sẽ trở nên lạc lõng, thảm hại.

- Dù nhập vào xác cu Tị hay xác ai thì Trương Ba cũng không được là mình toàn vẹn và tiếp tục rơi vào bi kịch bên trong một đằng bên ngoài một nẻo.

=> Nhận thức tỉnh táo ấy cùng tình thương mẹ con cu Tị càng khiến hồn Trương Ba đi đến quyết định dứt khoát. Quyết định này khiến chúng ta càng thấy Trương Ba là con người nhân hậu, sáng suốt, giàu lòng tự trọng. Đặc biệt đó là con người ý thức được ý nghĩa của cuộc sống.

close