Trắc nghiệm bài Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Thể loại của tác phẩm Mặt đường khát vọng là:

 • A

  Thất ngôn trường thiên

 • B

  Trường ca

 • C

  Hát nói

 • D

  Lục bát

Câu 2 :

Trường ca Mặt đường khát vọng được tác giả Nguyễn Khoa Điềm hoàn thành tại đâu?

 • A

  Hoàn thành ở chiến khu Trị - Thiên năm 1971

 • B

  Hoàn thành ở chiến khu Trị - Thiên năm 1972

 • C

  Hoàn thành ở chiến khu Trị - Thiên năm 1973

 • D

  Hoàn thành ở chiến khu Trị - Thiên năm 1974

Câu 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Tác phầm trường ca Mặt đường khát vọng viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ ở miền núi về non sông đất nước, về sứ mệnh thế hệ mình với quê hương đất nước”

Đúng
Sai
Câu 4 :

Vị trí đoạn trích Đất Nước là:

 • A

  Nằm ở phần đầu chương V của trường ca Mặt đường khát vọng

 • B

  Nằm ở phần đầu chương VII của trường ca Mặt đường khát vọng

 • C

  Nằm ở phần đầu chương VIII của trường ca Mặt đường khát vọng

 • D

  Nằm ở phần đầu chương IX của trường ca Mặt đường khát vọng

Câu 5 :

Nội dung chính của đoạn thơ dưới đây là:

“Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi

Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể.

          …      

Phải biết gắn bó và san sẻ

Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở

Làm nên Đất Nước muôn đời…”

 • A

  Tư tưởng Đất Nước của nhân dân

 • B

  Cảm nhận độc đáo về quá trình hình thành, phát triển của đất nước; từ đó khơi dậy ý thức về trách nhiệm thiêng liêng với nhân dân, với đất nước.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

“Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu

Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn Trống Mái

Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác

Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi”

 • A

  Tư tưởng Đất Nước của nhân dân

 • B

  Cảm nhận độc đáo về quá trình hình thành, phát triển của đất nước; từ đó khơi dậy ý thức về trách nhiệm thiêng liêng với nhân dân, với đất nước.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 7 :

Giá trị nội dung của đoạn trích Đất Nước là:

 • A

  Đoạn trích thể hiện một cái nhìn mới mẻ về đất nước: Đất nước là sự hội tụ và kết tinh bao công sức và khát vọng của nhân dân. Nhân dân là người làm ra đất nước

 • B

  Thức tỉnh tinh thần dân tộc

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của đoạn trích Đất Nước?

Thể thơ tự do phóng túng

Lời đối đáp giao duyên của ca dao dân ca

Giọng thơ suy tưởng: đặt câu hỏi và tự trả lời

Sử dụng các chất liệu văn hóa dân gian

Giọng thơ trữ tình – chính luận

Giọng thơ sôi nổi, hào hùng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thể loại của tác phẩm Mặt đường khát vọng là:

 • A

  Thất ngôn trường thiên

 • B

  Trường ca

 • C

  Hát nói

 • D

  Lục bát

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Thể loại: Trường ca

- Khái niệm: Trường ca chỉ các tác phẩm thơ có dung lượng lớn, thường có cốt truyện tự sự hoặc sườn truyện trữ tình. Sang những năm đầu của thế kỉ 21, trường ca thường phát triển theo hướng trữ tình, tâm lí, triết lí; các xúc cảm riêng tư đặt trong liên hệ với những chấn động lịch sử, yếu tố cốt truyện được giảm xuống.

Câu 2 :

Trường ca Mặt đường khát vọng được tác giả Nguyễn Khoa Điềm hoàn thành tại đâu?

 • A

  Hoàn thành ở chiến khu Trị - Thiên năm 1971

 • B

  Hoàn thành ở chiến khu Trị - Thiên năm 1972

 • C

  Hoàn thành ở chiến khu Trị - Thiên năm 1973

 • D

  Hoàn thành ở chiến khu Trị - Thiên năm 1974

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trường ca Mặt đường khát vọng được tác giả Nguyễn Khoa Điềm hoàn thành ở chiến khu Trị - Thiên năm 1971, in lần đầu năm 1974.

Câu 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Tác phầm trường ca Mặt đường khát vọng viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ ở miền núi về non sông đất nước, về sứ mệnh thế hệ mình với quê hương đất nước”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Tác phẩm trường ca Mặt đường khát vọng viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ đô thị vùng tạm chiến miền Nam về non sông đất nước, về sứ mệnh thế hệ mình với quê hương đất nước.

Câu 4 :

Vị trí đoạn trích Đất Nước là:

 • A

  Nằm ở phần đầu chương V của trường ca Mặt đường khát vọng

 • B

  Nằm ở phần đầu chương VII của trường ca Mặt đường khát vọng

 • C

  Nằm ở phần đầu chương VIII của trường ca Mặt đường khát vọng

 • D

  Nằm ở phần đầu chương IX của trường ca Mặt đường khát vọng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Đất nước : nằm ở phần đầu chương V của trường ca Mặt đường khát vọng, là một trong những đoạn thơ hay về đề tài Đất Nước trong thơ Việt Nam hiện đại.

Câu 5 :

Nội dung chính của đoạn thơ dưới đây là:

“Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi

Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể.

          …      

Phải biết gắn bó và san sẻ

Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở

Làm nên Đất Nước muôn đời…”

 • A

  Tư tưởng Đất Nước của nhân dân

 • B

  Cảm nhận độc đáo về quá trình hình thành, phát triển của đất nước; từ đó khơi dậy ý thức về trách nhiệm thiêng liêng với nhân dân, với đất nước.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phần 1: Từ đầu đến Làm nên đất nước muôn đời…: Cảm nhận độc đáo về quá trình hình thành, phát triển đất nước; từ đó khơi dậy ý thức về trách nhiệm thiêng liêng với nhân dân, với đất nước.

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

“Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu

Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn Trống Mái

Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác

Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi”

 • A

  Tư tưởng Đất Nước của nhân dân

 • B

  Cảm nhận độc đáo về quá trình hình thành, phát triển của đất nước; từ đó khơi dậy ý thức về trách nhiệm thiêng liêng với nhân dân, với đất nước.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phần II: Tiếp theo đến Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi : tư tưởng “Đất Nước của nhân dân”

Câu 7 :

Giá trị nội dung của đoạn trích Đất Nước là:

 • A

  Đoạn trích thể hiện một cái nhìn mới mẻ về đất nước: Đất nước là sự hội tụ và kết tinh bao công sức và khát vọng của nhân dân. Nhân dân là người làm ra đất nước

 • B

  Thức tỉnh tinh thần dân tộc

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung đoạn trích Đất Nước:

- Đoạn trích thể hiện một cái nhìn mới mẻ về đất nước: Đất nước là sự hội tụ và kết tinh bao công sức và khát vọng của nhân dân. Nhân dân là người làm ra đất nước.

- Đoạn trích nằm trong ý đồ tư tưởng của tác giả: thức tỉnh tinh thần dân tộc.

Câu 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của đoạn trích Đất Nước?

Thể thơ tự do phóng túng

Lời đối đáp giao duyên của ca dao dân ca

Giọng thơ suy tưởng: đặt câu hỏi và tự trả lời

Sử dụng các chất liệu văn hóa dân gian

Giọng thơ trữ tình – chính luận

Giọng thơ sôi nổi, hào hùng

Đáp án

Lời đối đáp giao duyên của ca dao dân ca

Sử dụng các chất liệu văn hóa dân gian

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:

- Thể thơ tự do phóng túng

- Giọng thơ suy tưởng: đặt câu hỏi và tự trả lời

- Sử dụng các chất liệu văn hóa dân gian nhuần nhị, sáng tạo

- Giọng thơ trữ tình – chính luận

close