Trắc nghiệm bài những vấn đề cơ bản về phong cách ngôn ngữ khoa học Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản khoa học gồm mấy loại chính?

 • A

  2 loại

 • B

  3 loại

 • C

  4 loại

 • D

  5 loại

Câu 2 :

Loại văn bản nào không thuộc vào văn bản khoa học?

 • A

  Văn bản chuyên sâu.

 • B

  Văn bản khoa học phổ cập.

 • C

  Văn bản văn học.

 • D

  Văn bản khoa học giáo khoa.

Câu 3 :

Văn bản khoa học phổ cập nhằm mục đích gì?

 • A

  Nhằm phổ biến rộng rãi kiến thức khoa học cho đông đảo bạn đọc.

 • B

  Giao tiếp với người làm nghiên cứu cho các ngành khoa học.

 • C

  Đưa các kiến thức khoa học đến gần với học sinh, sinh viên.

 • D

  Trình bày nội dung từ dễ đến khó, từ cao đến thấp, phù hợp với học sinh từng cấp.

Câu 4 :

Một bài báo cáo khoa học thuộc loại văn bản khoa học nào?

 • A

  Văn bản khoa học chuyên sâu.

 • B

  Văn bản khoa học giáo khoa.

 • C

  Văn bản khoa học phổ cập.

 • D

  Văn bản văn học.

Câu 5 :

Điền từ vào […] trong đoạn văn dưới đây sao cho phù hợp nhất?

“Ngôn ngữ khoa học là ngôn ngữ đựơc dùng trong các văn bản […](kể cả giao tiếp và truyền thụ kiến thức khoa học: Khoa học tự nhiên: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; Khoa học xã hội và nhân văn: Lịch sử, Địa lí, Triết học, Giáo dục, chân lí)"

 • A

  Nghệ thuật.

 • B

  Khoa học.

 • C

  Văn học.

 • D

  Chính luận.

Câu 6 :

Luận văn, luận án, chuyên án, chuyên luận, tiểu luận, báo cáo khoa học…thuộc văn bản khoa học nào?

 • A

  Không thuộc văn bản khoa học nào.

 • B

  Văn bản khoa học phổ cập.

 • C

  Văn bản khoa học chuyên sâu.

 • D

  Văn bản khoa học giáo khoa.

Câu 7 :

Phong cách ngôn ngữ khoa học có những đặc trưng nào?

 • A

  Tính khái quát, trừu tượng.

 • B

  Tính lí trí, logic.

 • C

  Tính khách quan, phi cá thể.

 • D

  Cả 3 đều đúng.

Câu 8 :

“ Sáng ngày 16-04-2014, một chiếc tàu của Hàn Quốc chở theo hơn 400 người đã bị chìm tại vùng biển phía Tây Nam nước này, các cơ quan chức đã có các biện pháp tìm kiếm cứu nạn. Theo thông tin ban đầu có 200 người mất tích. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được triển khai.”

  Phong cách ngôn ngữ của văn bản trên là:

 • A

  Phong cách ngôn ngữ chính luận

 • B

  Phong cách ngôn ngữ báo chí.

 • C

  Phong cách ngôn ngữ khoa học.

 • D

  Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.

Câu 9 :

Dòng nào dưới đây thể hiện đầy đủ về tính khái quát, trừu tượng của phong cách ngôn ngữ khoa học?

 • A

  Thể hiện ở nội dung khoa học và thuật ngữ khoa học.

 • B

  Thuật ngữ khoa học là những từ ngữ chứa đựng những khái niệm của chuyên ngành khoa học

 • C

  Cả A và B đều đúng.

 • D

  Cả A và B đều sai.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản khoa học gồm mấy loại chính?

 • A

  2 loại

 • B

  3 loại

 • C

  4 loại

 • D

  5 loại

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản khoa học gồm 3 loại chính: các văn bản chuyên sâu, các văn bản khoa học giáo dục, văn bản khoa học phổ cập.

Câu 2 :

Loại văn bản nào không thuộc vào văn bản khoa học?

 • A

  Văn bản chuyên sâu.

 • B

  Văn bản khoa học phổ cập.

 • C

  Văn bản văn học.

 • D

  Văn bản khoa học giáo khoa.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản khoa học gồm 3 loại chính: các văn bản chuyên sâu, các văn bản khoa học giáo dục, văn bản khoa học phổ cập.

Câu 3 :

Văn bản khoa học phổ cập nhằm mục đích gì?

 • A

  Nhằm phổ biến rộng rãi kiến thức khoa học cho đông đảo bạn đọc.

 • B

  Giao tiếp với người làm nghiên cứu cho các ngành khoa học.

 • C

  Đưa các kiến thức khoa học đến gần với học sinh, sinh viên.

 • D

  Trình bày nội dung từ dễ đến khó, từ cao đến thấp, phù hợp với học sinh từng cấp.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mục đích của văn bản khoa học phổ cập là nhằm phổ biến rộng rãi các kiến thức cơ bản cho đông đảo bạn đọc.

Câu 4 :

Một bài báo cáo khoa học thuộc loại văn bản khoa học nào?

 • A

  Văn bản khoa học chuyên sâu.

 • B

  Văn bản khoa học giáo khoa.

 • C

  Văn bản khoa học phổ cập.

 • D

  Văn bản văn học.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Một bài báo cáo thuộc loại văn bản khoa học chuyên sâu. Thường mang tính khoa học chuyên ngành cao và sâu, dùng để giao tiếp giữa những người làm công việc nghiên cứu trong các ngành khoa học.

Câu 5 :

Điền từ vào […] trong đoạn văn dưới đây sao cho phù hợp nhất?

“Ngôn ngữ khoa học là ngôn ngữ đựơc dùng trong các văn bản […](kể cả giao tiếp và truyền thụ kiến thức khoa học: Khoa học tự nhiên: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; Khoa học xã hội và nhân văn: Lịch sử, Địa lí, Triết học, Giáo dục, chân lí)"

 • A

  Nghệ thuật.

 • B

  Khoa học.

 • C

  Văn học.

 • D

  Chính luận.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

“Ngôn ngữ khoa học là ngôn ngữ đựơc dùng trong các văn bản khoa học (kể cả giao tiếp và truyền thụ kiến thức khoa học: Khoa học tự nhiên: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; Khoa học xã hội và nhân văn: Lịch sử, Địa lí, Triết học, Giáo dục, chân lí)"

Câu 6 :

Luận văn, luận án, chuyên án, chuyên luận, tiểu luận, báo cáo khoa học…thuộc văn bản khoa học nào?

 • A

  Không thuộc văn bản khoa học nào.

 • B

  Văn bản khoa học phổ cập.

 • C

  Văn bản khoa học chuyên sâu.

 • D

  Văn bản khoa học giáo khoa.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Luận văn, luận án, chuyên án, tiểu luận, báo cáo khoa học,... thuộc văn bản khoa học chuyên sâu. 

Câu 7 :

Phong cách ngôn ngữ khoa học có những đặc trưng nào?

 • A

  Tính khái quát, trừu tượng.

 • B

  Tính lí trí, logic.

 • C

  Tính khách quan, phi cá thể.

 • D

  Cả 3 đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

-  Phong cách ngôn ngữ khoa học có 3 đặc trưng sau:

           + Tính khái quát và trừu tượng: thể hiện ở nội dung khoa học và thuật ngữ khoa học.

          + Tính lí trí, logic: ở nội dung khoa học, ở cả phương diện ngôn ngữ, văn bản khoa học phải đảm bảo tính lí trí, logic.

          + Tính khách quan, phi cá thể.

Câu 8 :

“ Sáng ngày 16-04-2014, một chiếc tàu của Hàn Quốc chở theo hơn 400 người đã bị chìm tại vùng biển phía Tây Nam nước này, các cơ quan chức đã có các biện pháp tìm kiếm cứu nạn. Theo thông tin ban đầu có 200 người mất tích. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được triển khai.”

  Phong cách ngôn ngữ của văn bản trên là:

 • A

  Phong cách ngôn ngữ chính luận

 • B

  Phong cách ngôn ngữ báo chí.

 • C

  Phong cách ngôn ngữ khoa học.

 • D

  Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phong cách ngôn ngữ của văn bản trên mang đặc trưng gì? Tính khái quát, trừu tượng, lí trí (đặc trưng phong cách ngôn ngữ khoa học)  hay mang tính thông tin thời sự, ngắn gọn, sinh động ( đặc trưng phong cách ngôn ngữ báo chí)?

Lời giải chi tiết :

- Dựa vào phần khái niệm của ngôn ngữ khoa học là ngôn ngữ được dùng trong các văn bản khoa học.

- Dựa vào đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học và đặc trưng của phong cách ngôn ngữ báo chí

=> Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí. Bởi nó mang tính thông tin thời sự ( thông tin nóng hổi, chính xác về thời gian, nhân vật, sự kiện). Câu văn ngắn gọn, sáng sủa, mạch lạc.

Câu 9 :

Dòng nào dưới đây thể hiện đầy đủ về tính khái quát, trừu tượng của phong cách ngôn ngữ khoa học?

 • A

  Thể hiện ở nội dung khoa học và thuật ngữ khoa học.

 • B

  Thuật ngữ khoa học là những từ ngữ chứa đựng những khái niệm của chuyên ngành khoa học

 • C

  Cả A và B đều đúng.

 • D

  Cả A và B đều sai.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tính khái quát và trừu tượng của phong cách ngôn ngữ khoa học:

+ Thể hiện ở nội dung khoa học và thuộc ngữ khoa học.

+ Thuật ngữ khoa học là những từ ngữ chứa đựng những khái niệm của chuyên ngành khoa học

close