Trắc nghiệm Vài nét về nhà văn Sơn Nam Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào dưới đây là quê của Sơn Nam?

 • A

  Kiên Giang

 • B

  Tây Nguyên

 • C

  Cà Mau

 • D

  Thành phố Hồ Chí Minh

Câu 2 :

Sơn Nam mất tại:

 • A

  Kiên Giang

 • B

  Tây Nguyên

 • C

  Cần Thơ

 • D

  Thành phố Hồ Chí Minh

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Từ nhỏ, Sơn Nam theo học tại Cần Thơ”

Đúng
Sai
Câu 4 :

Sơn Nam tham gia cách mạng năm bao nhiêu?

 • A

  1944

 • B

  1945

 • C

  1946

 • D

  1947

Câu 5 :

Năm 1945, Sơn Nam công tác ở?

 • A

  Tây Nguyên

 • B

  Cần Thơ

 • C

  Sài Gòn

 • D

  Kiên Giang

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Sơn Nam đúng hay sai?

“Năm 1960 – 1961, Sơn Nam bị Việt Nam Cộng Hòa bắt giam”

Đúng
Sai
Câu 7 :

Tác giả Sơn Nam được mệnh danh là:

 • A

  Ông già Nam Bộ

 • B

  Nhà Nam Bộ học

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 8 :

Sáng tác của Sơn Nam đậm đà màu sắc:

 • A

  Bắc Bộ

 • B

  Nam Bộ

 • C

  Trung Bộ

 • D

  Tây Nguyên

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Sơn Nam?

 • A

  Chuyện xưa tích cũ

 • B

  Hương rừng Cà Mau

 • C

  Nói về Miền Nam

 • D

  O chuột

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào dưới đây là quê của Sơn Nam?

 • A

  Kiên Giang

 • B

  Tây Nguyên

 • C

  Cà Mau

 • D

  Thành phố Hồ Chí Minh

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sơn Nam sinh ra tại Kiên Giang

Câu 2 :

Sơn Nam mất tại:

 • A

  Kiên Giang

 • B

  Tây Nguyên

 • C

  Cần Thơ

 • D

  Thành phố Hồ Chí Minh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sơn Nam mất năm 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Từ nhỏ, Sơn Nam theo học tại Cần Thơ”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Thuở nhỏ ông học tại quê nhà rồi học trung học tại Cần Thơ.

Câu 4 :

Sơn Nam tham gia cách mạng năm bao nhiêu?

 • A

  1944

 • B

  1945

 • C

  1946

 • D

  1947

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1945 ông gia nhập Thanh niên Tiền Phong, hội Văn hóa Cứu Quốc, rồi Phòng Chính trị Quân khu và Phòng văn nghệ ban tuyên huấn xứ ủy Nam Bộ.

Câu 5 :

Năm 1945, Sơn Nam công tác ở?

 • A

  Tây Nguyên

 • B

  Cần Thơ

 • C

  Sài Gòn

 • D

  Kiên Giang

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năm 1955, Sơn Nam lên Sài Gòn công tác với nhiều trang báo lớn.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Sơn Nam đúng hay sai?

“Năm 1960 – 1961, Sơn Nam bị Việt Nam Cộng Hòa bắt giam”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Năm 1960 – 1961, Sơn Nam bị Việt Nam Cộng Hòa bắt giam

Câu 7 :

Tác giả Sơn Nam được mệnh danh là:

 • A

  Ông già Nam Bộ

 • B

  Nhà Nam Bộ học

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông là nhà văn, nhà khảo cứu tài hoa về miền đất Nam cực nước ta. Ông được mệnh danh là: “ông già Nam Bộ”, “nhà Nam Bộ học”.

Câu 8 :

Sáng tác của Sơn Nam đậm đà màu sắc:

 • A

  Bắc Bộ

 • B

  Nam Bộ

 • C

  Trung Bộ

 • D

  Tây Nguyên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các tác phẩm của ông mang đậm màu sắc Nam Bộ; cách dựng truyện li kì; nhân vật giàu sức sống, giàu ân tình và cũng rất đỗi trí dũng, gan góc, kiên cường.

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Sơn Nam?

 • A

  Chuyện xưa tích cũ

 • B

  Hương rừng Cà Mau

 • C

  Nói về Miền Nam

 • D

  O chuột

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sơn Nam sáng tác trên nhiều thể loại khác nhau và để lại nhiều tác phẩm độc đáo, tiêu biểu như: “Chuyện xưa tích cũ”; Hương rừng Cà Mau”; “Nói về Miền Nam”; “Người Sài Gòn”; “Hồi ký Sơn Nam”,...

close