Trắc nghiệm bài Mùa lá rụng trong vườn - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Mùa lá rụng trong vườn của tác giả nào?

 • A

  Ma Văn Kháng

 • B

  Nguyễn Khải

 • C

  Nguyễn Thi

 • D

  Nguyễn Minh Châu

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Truyện vừa

Câu 3 :

Đoạn trích Mùa lá rụng trong vườn được trích ra từ tác phẩm nào của Ma Văn Kháng?

 • A

  Đồng bạc trắng hoa xòe

 • B

  Mùa lá rụng trong vườn

 • C

  Ngày đẹp trời

 • D

  Một chiều dông gió

Câu 4 :

Đoạn trích Mùa lá rụng trong vườn được trích từ chương bao nhiêu trong cuốn tiểu thuyết cùng tên?

 • A

  Chương I

 • B

  Chương II

 • C

  Chương III

 • D

  Chương IV

Câu 5 :

Tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn được Ma Văn Kháng sáng tác trong khoảng thời gian nào?

 • A

  Khi Ma Văn Kháng đang là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 • B

  Khi Ma Văn Kháng đang dạy học ở Lào Cai

 • C

  Khi Ma Văn Kháng tham gia kháng chiến  ở Lào Cai

 • D

  Khi Ma Văn Kháng trở về công tác ở Hà Nội

Câu 6 :

Năm 1986, tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn nhận được giải thưởng:

 • A

  Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 1986

 • B

  Giải thưởng Văn học Việt Nam năm 1986

 • C

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1986

 • D

  Giải thưởng Tiểu thuyết mới xuất sắc nhất năm 1986

Câu 7 :

Mùa lá rụng trong vườn xoay quanh câu chuyện trong gia đình của nhân vật nào?

 • A

  Chị Hoài

 • B

  Ông Bằng

 • C

  Ông Đông

 • D

  Chị Hiền

Câu 8 :

Qua tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn, tác giả Ma Văn Kháng bày tỏ thái độ, tình cảm gì?

 • A

  Nhà văn bày tỏ thái độ trân trọng, ngợi ca những giá trị truyền thống của dân tộc.

 • B

  Nhà văn bày tỏ thái độ ngợi ca, trân trọng những người có ý thức giữ gìn các giá trị truyền thống.

 • C

  Nhà văn bày tỏ niềm lo lắng sâu sắc cho những giá trị truyền thống trước những thay đổi của thời cuộc.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 :

Đáp án nào không phải là giá trị nghệ thuật của tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn?

 • A

  Miêu tả tâm lí nhân vật sinh động, hấp dẫn

 • B

  Nghệ thuật tự truyện

 • C

  Ngôn ngữ phong phú, góc cạnh, đậm chất Nam Bộ

 • D

  Nghệ thuật dựng cảnh chân thực, tinh tế

Câu 10 :

Tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1983

 • B

  1984

 • C

  1985

 • D

  1986

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Mùa lá rụng trong vườn của tác giả nào?

 • A

  Ma Văn Kháng

 • B

  Nguyễn Khải

 • C

  Nguyễn Thi

 • D

  Nguyễn Minh Châu

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Mùa lá rụng trong vườn (1985) – Ma Văn Kháng.

Câu 2 :

Tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Truyện vừa

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn (1985) – Ma Văn Kháng.

Câu 3 :

Đoạn trích Mùa lá rụng trong vườn được trích ra từ tác phẩm nào của Ma Văn Kháng?

 • A

  Đồng bạc trắng hoa xòe

 • B

  Mùa lá rụng trong vườn

 • C

  Ngày đẹp trời

 • D

  Một chiều dông gió

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Mùa lá rụng trong vườn được trích từ chương II của tiểu thuyết cùng tên.

Câu 4 :

Đoạn trích Mùa lá rụng trong vườn được trích từ chương bao nhiêu trong cuốn tiểu thuyết cùng tên?

 • A

  Chương I

 • B

  Chương II

 • C

  Chương III

 • D

  Chương IV

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Mùa lá rụng trong vườn trích từ chương II của tiểu thuyết cùng tên.

Câu 5 :

Tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn được Ma Văn Kháng sáng tác trong khoảng thời gian nào?

 • A

  Khi Ma Văn Kháng đang là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 • B

  Khi Ma Văn Kháng đang dạy học ở Lào Cai

 • C

  Khi Ma Văn Kháng tham gia kháng chiến  ở Lào Cai

 • D

  Khi Ma Văn Kháng trở về công tác ở Hà Nội

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mùa lá rụng trong vườn được Ma Văn Kháng sáng tác khi ông trở về Hà Nội công tác. Trong giai đoạn đó, đất nước đang có những biến động, những đổi thay trong tư tưởng và tâm lí của con người Việt Nam giai đoạn xã hội chuyển mình xóa bỏ dần mô hình kinh tế tập trung quan liêu, bap cấp sang nền kinh tế thị trườn với những rạn vỡ tất yếu theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực trong quan niệm sống, cách sống và cách lựa chọn các giá trị.

Câu 6 :

Năm 1986, tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn nhận được giải thưởng:

 • A

  Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 1986

 • B

  Giải thưởng Văn học Việt Nam năm 1986

 • C

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1986

 • D

  Giải thưởng Tiểu thuyết mới xuất sắc nhất năm 1986

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn đạt giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 1986.

Câu 7 :

Mùa lá rụng trong vườn xoay quanh câu chuyện trong gia đình của nhân vật nào?

 • A

  Chị Hoài

 • B

  Ông Bằng

 • C

  Ông Đông

 • D

  Chị Hiền

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thông qua câu chuyệnn xảy ra trong gia đình ông Bằng,  một gia đình nề nếp, luôm giữ gìn gia pháp và gia phong, nay trở nên chao đảo trước những cơn địa chấn tinh thần từ bên ngoài.

Câu 8 :

Qua tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn, tác giả Ma Văn Kháng bày tỏ thái độ, tình cảm gì?

 • A

  Nhà văn bày tỏ thái độ trân trọng, ngợi ca những giá trị truyền thống của dân tộc.

 • B

  Nhà văn bày tỏ thái độ ngợi ca, trân trọng những người có ý thức giữ gìn các giá trị truyền thống.

 • C

  Nhà văn bày tỏ niềm lo lắng sâu sắc cho những giá trị truyền thống trước những thay đổi của thời cuộc.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Qua tác phẩm, nhà văn bày tỏ niềm lo lắng sâu sắc cho giá trị truyền thống trước những thay đổi của thời cuộc.

Câu 9 :

Đáp án nào không phải là giá trị nghệ thuật của tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn?

 • A

  Miêu tả tâm lí nhân vật sinh động, hấp dẫn

 • B

  Nghệ thuật tự truyện

 • C

  Ngôn ngữ phong phú, góc cạnh, đậm chất Nam Bộ

 • D

  Nghệ thuật dựng cảnh chân thực, tinh tế

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật được sử dụng trong tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn:

- Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật sinh động, hấp dẫn

- Nghệ thuật dẫn truyện tự nhiên

- Nghệ thuật dựng cảnh chân thực, tinh tế

Câu 10 :

Tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1983

 • B

  1984

 • C

  1985

 • D

  1986

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Mùa lá rụng trong vườn (1985) – Ma Văn Kháng

close