Trắc nghiệm Vài nét về Nguyễn Khải Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Khải sinh ra tại đâu?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Hưng Yên

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Bình

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Năm 1947, Nguyễn Khải gia nhập tự vệ chiến đấu ở thị xã Hưng Yên, sau đó vào làm bộ đội, làm y tá rồi viết văn”.

Nội dung trên đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Nguyễn Khải bắt đầu viết văn năm bao nhiêu?

 • A

  1949

 • B

  1950

 • C

  1951

 • D

  1952

Câu 4 :

Sau năm 1975, Nguyễn Khải chuyển về đâu sinh sống và công tác?

 • A

  Bình Định

 • B

  Hưng Yên

 • C

  Thành phố Hồ Chí Minh

 • D

  Hà Nội

Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải của tác giả Nguyễn Khải?

 • A

  Xung đột

 • B

  Mùa lạc

 • C

  Thời gian của người

 • D

  Con nai đen

Câu 6 :

Nguyễn Khải được tặng giải khuyến khích về văn xuôi trong cuộc thi về văn nghệ 1951 – 1952 với tác phẩm nào?

 • A

  Xung đột

 • B

  Xây dựng

 • C

  Một chặng đường

 • D

  Tầm nhìn xa

Câu 7 :

Năm 2000, Nguyễn Khải được nhận giải thưởng nào?

 • A

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

 • B

  Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam

 • C

  Giải thưởng Văn học ASEAN

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 :

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Khải:

 • A

  Kết hợp giữa tính hiện thực và tính nhân văn

 • B

  Kết hợp giữa triết lí và trữ tình

 • C

  Giọng văn đôn hậu, trầm lắng, chiêm nghiệm

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 :

Nguyễn Khải đã từng làm những công việc nào?

 • A

  Nhà văn

 • B

  Nhà báo

 • C

  Y tá

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 10 :

Sau năm 1975, sáng tác của Nguyễn Khải đề cập đến vấn đề gì?

 • A

  Nông thôn Việt Nam

 • B

  Vấn đề chính trị - xã hội có tính thời sự và đặc biệt quan tâm đến tính cách, tư tưởng, tinh thần của con người hiện nay trước những biến động phức tạp của cuộc sống

 • C

  Bộ đội trong những năm tháng chiến tranh chống Mĩ.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Khải sinh ra tại đâu?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Hưng Yên

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Bình

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khải sinh ra tại Hà Nội nhưng sống ở nhiều nơi.

Câu 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Năm 1947, Nguyễn Khải gia nhập tự vệ chiến đấu ở thị xã Hưng Yên, sau đó vào làm bộ đội, làm y tá rồi viết văn”.

Nội dung trên đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Năm 1947, Nguyễn Khải gia nhập tự vệ chiến đấu ở thị xã Hưng Yên, sau đó vào làm bộ đội, làm y tá rồi làm báo.

Câu 3 :

Nguyễn Khải bắt đầu viết văn năm bao nhiêu?

 • A

  1949

 • B

  1950

 • C

  1951

 • D

  1952

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khải bắt đầu viết văn năm 1950

Câu 4 :

Sau năm 1975, Nguyễn Khải chuyển về đâu sinh sống và công tác?

 • A

  Bình Định

 • B

  Hưng Yên

 • C

  Thành phố Hồ Chí Minh

 • D

  Hà Nội

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sau năm 1975, Nguyễn Khải chuyển vào sinh sống, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải của tác giả Nguyễn Khải?

 • A

  Xung đột

 • B

  Mùa lạc

 • C

  Thời gian của người

 • D

  Con nai đen

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Kịch Con nai đen (Nguyễn Đình Thi)

Câu 6 :

Nguyễn Khải được tặng giải khuyến khích về văn xuôi trong cuộc thi về văn nghệ 1951 – 1952 với tác phẩm nào?

 • A

  Xung đột

 • B

  Xây dựng

 • C

  Một chặng đường

 • D

  Tầm nhìn xa

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khải được tặng giải khuyến khích về văn xuôi trong cuộc thi về văn nghệ 1951 – 1952 với truyện Xây dựng.

Câu 7 :

Năm 2000, Nguyễn Khải được nhận giải thưởng nào?

 • A

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

 • B

  Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam

 • C

  Giải thưởng Văn học ASEAN

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 2000, Nguyễn Khải được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Câu 8 :

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Khải:

 • A

  Kết hợp giữa tính hiện thực và tính nhân văn

 • B

  Kết hợp giữa triết lí và trữ tình

 • C

  Giọng văn đôn hậu, trầm lắng, chiêm nghiệm

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Khải: ông có khả năng phát hiện vấn đề, khả năng phân tích tâm lí nhân vật, giọng văn đôn hậu, trầm lắng, chiêm nghiệm

Câu 9 :

Nguyễn Khải đã từng làm những công việc nào?

 • A

  Nhà văn

 • B

  Nhà báo

 • C

  Y tá

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khải đã từng làm ý tá rồi làm báo. Năm 1950, ông bắt đầu viết văn.

Câu 10 :

Sau năm 1975, sáng tác của Nguyễn Khải đề cập đến vấn đề gì?

 • A

  Nông thôn Việt Nam

 • B

  Vấn đề chính trị - xã hội có tính thời sự và đặc biệt quan tâm đến tính cách, tư tưởng, tinh thần của con người hiện nay trước những biến động phức tạp của cuộc sống

 • C

  Bộ đội trong những năm tháng chiến tranh chống Mĩ.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sau năm 1975, sáng tác của Nguyễn Khải đề cập nhiều đến vấn đề chính trị - xã hội có tính thời sự và đặc biệt quan tâm đến tính cách, tư tưởng, tinh thần của con người hiện nay trước những biến động phức tạp của đời sống.

close