Trắc nghiệm bài Thông điệp Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003 - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  12/1/2003, hai năm sau khi Cô – phi An – nan ra lời “Kêu gọi hành động trước hiểm họa HIV/AIDS” và tiến hành vận động thành lập “Qũy Sức khỏe và AIDS toàn cầu”.

 • B

  1/12/2003, hai năm sau khi Cô – phi An – nan ra lời “Kêu gọi hành động trước hiểm họa HIV/AIDS” và tiến hành vận động thành lập “Qũy Sức khỏe và AIDS toàn cầu”.

 • C

  1/12/2004, hai năm sau khi Cô – phi An – nan ra lời “Kêu gọi hành động trước hiểm họa HIV/AIDS” và tiến hành vận động thành lập “Qũy Sức khỏe và AIDS toàn cầu”.

 • D

  4/2001, sau khi Cô – phi An – nan kêu gọi thành lập “ Qũy Sức khỏe và AIDS toàn cầu”.

Câu 2 :

Văn bản Thông điệp ngày thế giới phòng chống AIDS, 1/12/2003 thuộc kiểu văn bản gì?

 • A

  Văn bản tự sự

 • B

  Văn bản nhật dụng

 • C

  Văn bản khoa học

 • D

  Văn bản nghệ thuật

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp:

“Cách đây hai năm, các quốc gia trên thế giới dã nhất trí rằng để đánh bại căn bệnh HIV/AIDS…cùng nhau ứng phó với bệnh dịch này”.

“Nhưng cũng chính trong lúc này, dịch HIV/AIDS vẫn hoành hành…im lặng đồng nghĩa với cái chết”.

“Nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay…bắt đầu từ chính các bạn”.

Lời kêu gọi

Tầm quan trọng của phòng chống đại dịch

Tổng kết thực trạng và hành động chống HIV/AIDS

Câu 4 :

Đáp án nào không phải giá trị nội dung của văn bản Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS?

 • A

  Phòng chống HIV/AIDS là mối quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại, những cố gắng của con người vẫn chưa đủ.

 • B

  Thiết tha kêu gọi các quốc gia, toàn thể nhân dân trên thế giới hãy sát cánh bên nhau để cùng lật đổ thành lũy của sự im lặng, kì thị và phân biệt đối xử với những người bị nhiễm HIV/AIDS.

 • C

  Việc đẩy lùi đại dịch là việc của riêng mỗi cá nhân.

 • D

  Tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS.

Câu 5 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của tác phẩm Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS?

 • A

  Sử dụng thành công thể văn nghị luận với các luận điểm, luận cứ, luận chứng rõ ràng, lập luận chặt chẽ, sắc sảo.

 • B

  Vận dụng sáng tạo các thao tác lập luận so sánh, bác bỏ,...

 • C

  Lời văn ngắn gọn, súc tích, giàu sức thuyết phục.

 • D

  Lí lẽ đanh thép, ngôn ngữ hùng hồn

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

"Qua văn bản Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, ta thấy được tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS đối với nhân dân các nước châu Phi"

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  12/1/2003, hai năm sau khi Cô – phi An – nan ra lời “Kêu gọi hành động trước hiểm họa HIV/AIDS” và tiến hành vận động thành lập “Qũy Sức khỏe và AIDS toàn cầu”.

 • B

  1/12/2003, hai năm sau khi Cô – phi An – nan ra lời “Kêu gọi hành động trước hiểm họa HIV/AIDS” và tiến hành vận động thành lập “Qũy Sức khỏe và AIDS toàn cầu”.

 • C

  1/12/2004, hai năm sau khi Cô – phi An – nan ra lời “Kêu gọi hành động trước hiểm họa HIV/AIDS” và tiến hành vận động thành lập “Qũy Sức khỏe và AIDS toàn cầu”.

 • D

  4/2001, sau khi Cô – phi An – nan kêu gọi thành lập “ Qũy Sức khỏe và AIDS toàn cầu”.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hoàn cảnh ra đời: 1/12/2003, hai năm sau khi Cô – phi An – nan ra lời “Kêu gọi hành động trước hiểm họa HIV/AIDS” và tiến hành vận động thành lập “Qũy Sức khỏe và AIDS toàn cầu”.

Câu 2 :

Văn bản Thông điệp ngày thế giới phòng chống AIDS, 1/12/2003 thuộc kiểu văn bản gì?

 • A

  Văn bản tự sự

 • B

  Văn bản nhật dụng

 • C

  Văn bản khoa học

 • D

  Văn bản nghệ thuật

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Văn bản này thuộc kiểu văn bản nhật dụng.

- Văn bản nhật dụng là loại văn bản đề cập, bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá,... về những vấn để, những hiện tượng gần gũi, bức xúc với cuộc sống con người và cộng đồng. 
Văn bản nhật dụng không phải là khái niệm thể loại văn học, cũng không chỉ kiểu văn bản. Nó chỉ để cập tới chức năng, đề tài và tính cập nhật của văn bản nhật dụng (Nghĩa là văn bản nhật dụng có thể sự dụng mọi thể loại - mọi kiểu văn bản).

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp:

“Cách đây hai năm, các quốc gia trên thế giới dã nhất trí rằng để đánh bại căn bệnh HIV/AIDS…cùng nhau ứng phó với bệnh dịch này”.

“Nhưng cũng chính trong lúc này, dịch HIV/AIDS vẫn hoành hành…im lặng đồng nghĩa với cái chết”.

“Nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay…bắt đầu từ chính các bạn”.

Lời kêu gọi

Tầm quan trọng của phòng chống đại dịch

Tổng kết thực trạng và hành động chống HIV/AIDS

Đáp án

“Cách đây hai năm, các quốc gia trên thế giới dã nhất trí rằng để đánh bại căn bệnh HIV/AIDS…cùng nhau ứng phó với bệnh dịch này”.

Tầm quan trọng của phòng chống đại dịch

“Nhưng cũng chính trong lúc này, dịch HIV/AIDS vẫn hoành hành…im lặng đồng nghĩa với cái chết”.

Tổng kết thực trạng và hành động chống HIV/AIDS

“Nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay…bắt đầu từ chính các bạn”.

Lời kêu gọi

Lời giải chi tiết :

 Bố cục: 

Phần 1: Từ đầu đến “…dịch bệnh này” : Đặt vấn đề: Tầm quan trọng của phòng chống đại dịch.

Phần 2: Tiếp theo đến “…với cái chết”: Giải quyết vấn đề: Tổng kết thực trạng và hành động chống HIV/AIDS

Phần 3: Còn lại: Lời kêu gọi

Câu 4 :

Đáp án nào không phải giá trị nội dung của văn bản Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS?

 • A

  Phòng chống HIV/AIDS là mối quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại, những cố gắng của con người vẫn chưa đủ.

 • B

  Thiết tha kêu gọi các quốc gia, toàn thể nhân dân trên thế giới hãy sát cánh bên nhau để cùng lật đổ thành lũy của sự im lặng, kì thị và phân biệt đối xử với những người bị nhiễm HIV/AIDS.

 • C

  Việc đẩy lùi đại dịch là việc của riêng mỗi cá nhân.

 • D

  Tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:

- Tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS.

- Phòng chống HIV/AIDS là mối quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại, những cố gắng của con người vẫn chưa đủ

- Thiết tha kêu gọi các quốc gia, toàn thể nhân dân trên thế giới hãy sát cánh bên nhau để cùng lật đổ thành lũy của sự im lặng, kì thị và phân biệt đối xử với những người bị nhiễm HIV/AIDS.

Câu 5 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của tác phẩm Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS?

 • A

  Sử dụng thành công thể văn nghị luận với các luận điểm, luận cứ, luận chứng rõ ràng, lập luận chặt chẽ, sắc sảo.

 • B

  Vận dụng sáng tạo các thao tác lập luận so sánh, bác bỏ,...

 • C

  Lời văn ngắn gọn, súc tích, giàu sức thuyết phục.

 • D

  Lí lẽ đanh thép, ngôn ngữ hùng hồn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:

- Sử dụng thành công thể văn nghị luận với các luận điểm, luận cứ, luận chứng rõ ràng, lập luận chặt chẽ, sắc sảo

- Vận dụng sáng tạo các thao tác lập luận so sánh, bác bỏ,...

- Lời văn ngắn gọn, súc tích, giàu sức thuyết phục.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

"Qua văn bản Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, ta thấy được tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS đối với nhân dân các nước châu Phi"

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kết quả cần đạt SGK – 80

Lời giải chi tiết :

Nội dung sai:

- Thấy được tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS đối với toàn nhân loại và mỗi cá nhân; từ đó nhận thức rõ trách nhiệm của các quốc gia và từng cá nhân trong việc sát cánh , chung tay đẩy lùi hiểm họa

close