Trắc nghiệm Vài nét về Nguyễn Trung Thành Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào dưới đây là quê Nguyễn Trung Thành?

 • A

  Quảng Nam

 • B

  Quảng Trị

 • C

  Quãng Ngãi

 • D

  Quảng Bình

Câu 2 :

Bút danh của Nguyễn Trung Thành là:

 • A

  Tô Hoài

 • B

  Nguyên Ngọc

 • C

  Nguyên Hồng

 • D

  Nguyên Diệm

Câu 3 :

Nguyễn Trung Thành là nhà văn trưởng thành trong cuộc kháng chiến:

 • A

  Chống Pháp

 • B

  Chống Mỹ

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 4 :

Nguyễn Trung Thành gia nhập quân đội năm bao nhiêu?

 • A

  1948

 • B

  1949

 • C

  1950

 • D

  1951

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nguyễn Trung Thành hoạt động chủ yếu và gắn bó mật thiết với chiến trường miền Bắc. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 :

Sau Hiệp định Genever Nguyễn Trung Thành làm công việc gì?

 • A

  Bác sĩ

 • B

  Thầy giáo

 • C

  Phóng viên

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :

Năm 1962, Nguyễn Trung Thành trở về đâu công tác?

 • A

  Miền Bắc

 • B

  Miền Trung

 • C

  Miền Nam

 • D

  Tây Nguyên

Câu 8 :

Các sáng tác của Nguyễn Trung Thành mang khuynh hướng:

 • A

  Lãng mạn, trữ tình

 • B

  Hiện thực, trào phúng

 • C

  Hiện thực, lãng mạn

 • D

  Âm hưởng sử thi, cảm hứng lãng mạn

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Nguyễn Trung Thành?

 • A

  Đất nước đứng lên

 • B

  Miền Tây

 • C

  Mạch nước ngầm

 • D

  Rừng xà nu

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Trung Thành đúng hay sai?

“Nguyễn Trung Thành là một trong số những cây bút xuất sắc của nền văn học Việt Nam. Ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị và ghi dấu ấn đậm nét trong nền văn học nước nhà”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào dưới đây là quê Nguyễn Trung Thành?

 • A

  Quảng Nam

 • B

  Quảng Trị

 • C

  Quãng Ngãi

 • D

  Quảng Bình

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Trung Thành sinh ra tại Quảng Nam

Câu 2 :

Bút danh của Nguyễn Trung Thành là:

 • A

  Tô Hoài

 • B

  Nguyên Ngọc

 • C

  Nguyên Hồng

 • D

  Nguyên Diệm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Trung Thành có bút danh là Nguyên Ngọc

Câu 3 :

Nguyễn Trung Thành là nhà văn trưởng thành trong cuộc kháng chiến:

 • A

  Chống Pháp

 • B

  Chống Mỹ

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Trung Thành là nhà văn trưởng thành trong cả kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Câu 4 :

Nguyễn Trung Thành gia nhập quân đội năm bao nhiêu?

 • A

  1948

 • B

  1949

 • C

  1950

 • D

  1951

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông gia nhập quân đội năm 1950

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nguyễn Trung Thành hoạt động chủ yếu và gắn bó mật thiết với chiến trường miền Bắc. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Nguyễn Trung Thành hoạt động chủ yếu và gắn bó mật thiết với chiến trường Tây Nguyên.

Câu 6 :

Sau Hiệp định Genever Nguyễn Trung Thành làm công việc gì?

 • A

  Bác sĩ

 • B

  Thầy giáo

 • C

  Phóng viên

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sau Hiệp định Genever ông làm phóng viên và tập kết ra Bắc

Câu 7 :

Năm 1962, Nguyễn Trung Thành trở về đâu công tác?

 • A

  Miền Bắc

 • B

  Miền Trung

 • C

  Miền Nam

 • D

  Tây Nguyên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năm 1962 ông trở về Nam vừa tham gia chiến đấu vừa hoạt động văn nghệ

Câu 8 :

Các sáng tác của Nguyễn Trung Thành mang khuynh hướng:

 • A

  Lãng mạn, trữ tình

 • B

  Hiện thực, trào phúng

 • C

  Hiện thực, lãng mạn

 • D

  Âm hưởng sử thi, cảm hứng lãng mạn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các tác phẩm của ông mang đậm âm hưởng sử thi và cảm hứng lãng mạn:

- Ở đó, chất thơ hoà quyện với độ hoành tráng của núi rừng Tây Nguyên, của  những người anh hùng cách mạng bất khuất, kiên trung với quê hương, đất nước.

- Sức sống bất diệt và khả năng trỗi dậy phi thường của con người, sự sống  luôn được đề cao trong tác phẩm của ông.

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Nguyễn Trung Thành?

 • A

  Đất nước đứng lên

 • B

  Miền Tây

 • C

  Mạch nước ngầm

 • D

  Rừng xà nu

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm chính: Đất nước đứng lên (1954-1955); Mạch nước ngầm (1960); Rẻo cao (1961); Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc (1961); Đất Quảng; Rừng xà nu (1965); Cát cháy...

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Trung Thành đúng hay sai?

“Nguyễn Trung Thành là một trong số những cây bút xuất sắc của nền văn học Việt Nam. Ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị và ghi dấu ấn đậm nét trong nền văn học nước nhà”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Nguyễn Trung Thành là một trong số những cây bút xuất sắc của nền văn học Việt Nam. Ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị và ghi dấu ấn đậm nét trong nền văn học nước nhà.

close